Hoorzitting Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden

Hoorzitting Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden

De minister van LNV heeft de Gezondheidsraad onlangs gevraagd om specifiek ook de mogelijke relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het risico op de ziekte van Parkinson mee in beschouwing te nemen.

Gezondheidsraad.png

Hoorzitting

De Gezondheidsraad wil belanghebbende partijen betrekken bij de opstelling van het advies door middel van een hoorzitting, welke werd gehouden op 11 februari 2020. Partijen kunnen hierin in elkaars aanwezigheid de ingestelde commissie informeren over hun visie op de recente onderzoeksuitkomsten. Zij kunnen zo aangeven of die hun eventuele zorgen over gezondheidseffecten hebben weggenomen of aangewakkerd, aangeven wat ze als mogelijke vervolgstappen zien, voor de opstelling van het nieuwe advies nuttig geachte (praktijk)informatie aanreiken en aangeven welke informatie- en/of communicatiebehoeften ze zelf hebben.

Spreektijd voor de Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging is een van de partijen die spreektijd heeft gekregen in deze hoorzitting. De strekking van het betoog van de Parkinson Vereniging was dat zij wil voorkomen dat er mensen parkinson krijgen door gewasbeschermingsmiddelen. Haast is geboden in het verbieden van middelen die hierop van invloed zijn, zoals beschreven in het artikel 'De twee meest gebruikte pesticiden in Nederland hebben neurotoxische effecten' in het dossier Parkinson en pesticiden. De wetenschappelijk onderbouwde presentatie van de Parkinson Vereniging is goed ontvangen bij alle betrokken partijen. 

Labels:

Terug naar boven