De effecten van een zittend bestaan bij mensen met parkinson

De effecten van een zittend bestaan bij mensen met parkinson

20 februari 2020

Een zittend leven is een groeiend probleem voor de volksgezondheid en kan met name relevant zijn voor mensen met parkinson. De invloed van een zittend bestaan op factoren geassocieerd met kwaliteit van leven bij de ziekte van Parkinson is echter onvoldoende onderzocht. Daarom is onderzoek gedaan om relaties tussen een zittend bestaan en kwaliteit van leven te onderzoeken. Een tweede doel was om de relaties tussen fysieke activiteiten en kwaliteit van leven te onderzoeken. 

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

stoel.jpg

De onderzoekers onderzochten zittend en actief gedrag met behulp van objectieve maten en interview-metingen en bestudeerden relaties tussen deze gedragingen en een maat voor parkinsonspecifieke kwaliteit van leven. De resultaten toonden aan dat ‘zit’-tijd significant gerelateerd was aan verschillende aspecten van kwaliteit van leven, waaronder problemen met mobiliteit, cognitie en algemeen welbevinden. De tijd die besteed werd aan het kijken naar televisie was sterker geassocieerd was met lagere kwaliteit van leven-niveaus dan andere, meer actieve, zit-activiteiten.

Bij fysieke activiteit werd de tijd die besteed werd aan het huishouden in verband gebracht met lagere kwaliteit van leven, terwijl de tijd besteed aan recreatieve activiteiten geassocieerd was met een lager niveau van ongemak. Deze resultaten suggereren dat het verminderen van het zittend gedrag (bijvoorbeeld het verminderen van de tijd besteed aan het kijken naar televisie, het doorbreken van langdurige periodes van zit- tijd) effectief kan zijn voor het verbeteren van kwaliteit van leven bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Bron:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1545968319856893

Ellingson L.D. et al., Neurorehabil Neural Repair. 2019 Aug;33(8):595-601.

doi: 10.1177/1545968319856893

Labels:

Terug naar boven