Onderzoek naar de behoeften van leden betreffende activiteiten van de Parkinson Vereniging

Onderzoek naar de behoeften van leden betreffende activiteiten van de Parkinson Vereniging

12 maart 2020

In het najaar van 2019 zijn vier studenten van de Hogeschool Rotterdam voor hun minor Disability & Diversiteit in opdracht van de Parkinson Vereniging aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar de behoeften van leden betreffende deelname aan activiteiten van de vereniging. 

interview.png

Het onderzoek

Door middel van een uitgebreide vragenlijstanalyse en diepte-interviews hebben zij voor vier specifieke verenigingsactiviteiten onderzocht of deze activiteiten bekend zijn bij leden en welke redenen de leden hebben om wel of niet naar een activiteit te gaan. Specifiek is er gekeken naar Yoppers-evenementen, de cursus “Parkinson? Houd je aandacht erbij!” in Friesland, De cursus “Laatste levensfase” en de cursus “Parkinson(ismen) en de naasten”. De studenten hebben een aantal interessante bevindingen gedaan.

Onbekend

Allereerst blijkt, ondanks alle inspanningen om bijeenkomsten en cursussen onder de aandacht te brengen van leden, dat een deel van de leden niet weet dat bepaalde cursussen en bijeenkomsten worden aangeboden. De studenten bevelen daarom de Parkinson Vereniging aan om nog meer in te zetten op publiciteit van de activiteiten. Ook blijkt dat de informatie die wordt geboden voorafgaand aan een activiteit, niet altijd voldoende is. Een deel van de mensen geeft aan hierdoor niet goed te kunnen inschatten of een activiteit voor hen nuttig is om bij te wonen. Er zal daarom nog beter worden gekeken of de aankondigingen voor cursussen en bijeenkomsten voldoende duidelijk maken wat het doel en het nut van de betreffende activiteiten zijn.

Naamswijziging

Specifiek over de cursus “Laatste Levensfase” gaven leden aan, dat het een moeilijk onderwerp  betreft en dat de naam “Laatste Levensfase” te confronterend is. De naam van de cursus is inmiddels gewijzigd in “Zullen we over de toekomst praten?”. Een apart punt van aandacht is ook het informeren van naasten van mensen met parkinson(isme) over bijeenkomsten en cursussen. Veel partners ontvangen bijvoorbeeld geen digitale uitnodigingen en nieuwsbrieven van de Parkinson Vereniging, omdat het lidmaatschap op naam van de persoon met parkinson(isme) staat. Daardoor zijn veel naasten niet op de hoogte van de activiteiten. Op het bureau van de Parkinson Vereniging wordt daarom nu gekeken op welke manier hier verandering in kan worden gebracht.

 

Labels:

Terug naar boven