Toelating of verbod voor Mancozeb in Europa?

Toelating of verbod voor Mancozeb in Europa?

16 maart 2020

Het bericht in Trouw waar de Parkinson Vereniging aan heeft meegewerkt, heeft geleid tot kamervragen. Dit kan mogelijk invloed hebben op het Europese besluit over Mancozeb. 

Schriftelijke vragen

Het tweede kamerlid de Groot van D66 en Dik-Faber van ChristenUnie hebben op 13 maart 2020 schriftelijk vragen gesteld aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met de titel 'Landbouwgif is zo onschuldig niet'. De eerste vraag gaat over de meer dan 70 meldingen die de Parkinson Vereniging verzameld heeft:

Vraag 1

Bent u bekend met de 70 meldingen bij de Parkinson Vereniging die zijn gedaan naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla betreffende Parkinson en de link met bestrijdingsmiddelen? Zo ja, hoe kijkt u naar deze meldingen?

Download de volledige lijst voor de rest van de vragen

In Nederland en Europa wordt binnenkort (23 en 24 maart) gepeild wat de standpunten van de verschillende lidstaten van Europa zijn ten aanzien van allerlei stoffen. Dit is het zogenaamde phytopharmaceuticals and pesticides overleg. 

Mancozeb

Een naam op de lijst is Mancozeb, een van de gewasbeschermingsmiddelen waar sterke aanwijzingen over zijn dat ze een rol speelt bij oa het vergroten van de kans op de ziekte van Parkinson. Mancozeb staat als C.03 op de lijst, de categorie waar over gediscussieerd wordt, zodat de lidstaten hun standpunt kenbaar kunnen maken. Als er voldoende leden zijn om een verbod haalbaar te maken, kan het op de B-lijst komen en zal erover gestemd worden.

mancozeb.png

Labels:

Terug naar boven