Onderzoek meten gezondheidsrisico pesticiden

Onderzoek meten gezondheidsrisico pesticiden

19 maart 2020

Er wordt een groot onderzoek opgestart naar een nieuwe methode om de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s in kaart te brengen van pesticiden bij mens, dier, plant en bodemleven. 

Start groot onderzoek

Een multidisciplinair team van 28 instellingen uit 10 EU-landen werken daaraan. De komende 5 jaar wordt het project Sprint (Sustainable Plant Protection Transition – a global health approach) uitgevoerd. Wageningen UR heeft hierin de leiding. De studie heeft onder andere het doel om naar stapeling te kijken van verschillende stoffen en welke effecten dat heeft op onze gezondheid. En een ander doel is dat dit onderzoek kan bijdragen aan een betere veiligheidsvoorschriften en een beter toelatingsbeleid door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid.

De Parkinson Vereniging is verheugd dat er meer onderzoek naar GBM’s gaat starten. Tegelijkertijd hoopt de vereniging dat de regering haast maakt met het verbieden van een aantal verdachte middelen, namelijk gewasbeschermingsmiddelen waarvoor voldoende aanwijzingen zijn dat ze schadelijk zijn voor mensen.

Lees meer over dit onderzoek op de website Nieuwe Oogst

Nieuwe Oogst.jpg

Labels:

Terug naar boven