CHolinEsterase inhibitors to slow progression of Visual hALlucinations in Parkinson’s disease: (CHEVAL)

CHolinEsterase inhibitors to slow progression of Visual hALlucinations in Parkinson’s disease: (CHEVAL)

8 april 2020

Visuele hallucinaties worden beschouwd als een vroeg teken van de achteruitgang van het denkvermogen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Zonder behandeling verliezen patiënten geleidelijk inzicht in de werkelijkheid en ontstaan gedragsproblemen (psychose) die kunnen leiden tot opname in een verpleeghuis. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

cheval.gif

Klinisch onderzoek

De CHEVAL-studie is een klinisch onderzoek dat de effecten van vroegtijdige behandeling van visuele hallucinaties met rivastigmine, een cholinesteraseremmer, heeft onderzocht. Hiervoor werden 168 mensen met parkinson (zonder dementie) gezocht. Uiteindelijk deden 91 mensen met de ziekte van Parkinson mee aan de studie. 46 patiënten kregen rivastigmine en 45 patiënten kregen een placebo.

Na 4,5 jaar includeren hebben 21 patiënten met rivastigmine en 18 patiënten met placebo de 24 maanden follow-up duur behaald. Door de trage inclusiesnelheid werd de studie vroegtijdig gestopt en is het benodigde aantal van 168 patiënten niet behaald. Er is geen verschil in hallucinaties na 24 maanden follow-up gemeten tussen de rivastigmine- en de placebogroep. Er is ook geen effect gemeten op het denkvermogen.

Met het in acht nemen van de beperkingen van de studie (lager aantal geïncludeerde patiënten dan gepland) kunnen voorzichtig de volgende conclusies getrokken worden: vroege behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson zonder dementie met rivastigmine is niet aanbevolen. Een `wait and see` beleid tot het ontwikkelen van hallucinaties met interferentie in het dagelijks leven lijkt gerechtvaardigd.

 In 2015 heeft de Parkinson Vereniging subsidie verleend voor de CHEVAL-in studie: een uitbreiding van de CHEVAL-studie. Doel was om van een subgroep van de deelnemers aan de CHEVAL studie ook een electro-encephalogram (EEG) te maken om te kijken of de behandeling met rivastigmine resulteert in een verandering van hersennetwerken. Doordat er te weinig proefpersonen zijn gevonden voor de CHEVAL-studie was de subgroep mensen die meedeed aan CHEVAL-in zo klein, dat dit EEG-deel van de CHEVAL-studie helaas niet is doorgegaan.

Labels:

Terug naar boven