Belangrijk bericht voor mensen met Parkinson of parkinsonisme die momenteel het geneesmiddel clozapine gebruiken

Belangrijk bericht voor mensen met Parkinson of parkinsonisme die momenteel het geneesmiddel clozapine gebruiken

11 april 2020

Sommige mensen met de ziekte van Parkinson of een vorm van parkinsonisme gebruiken het geneesmiddel clozapine. Dit is een zogenaamd atypisch neurolepticum, dat gebruikt wordt om hallucinaties (het zien of horen van dingen die er niet echt zijn) en soms ook psychosen (waangedachten of verkeerde denkbeelden over een situatie) te onderdrukken of de ernst ervan te verminderen.

Namens Prof.dr. Bas Bloem, neuroloog Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen, Radboudumc; Dr Clementine Stuijt, apotheker Universitair Medisch Centrum Groningen; en Dr. Jeroen van Vugt, voorzitter Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornissen

Bijwerking

Een bekende bijwerking van dit medicijn is een “granulocytopenie” of “agranulocytose”, dat wil zeggen een sterke vermindering van witte bloedcellen waardoor ook de afweer kan verminderen. Dit treedt gelukkig slechts op bij een klein deel van de gebruikers, maar het vergt wel regelmatige bloedcontroles – wekelijks tijdens de eerste 18 weken van het gebruik, daarna 1x per 4 weken. Vaak vinden deze bloedcontroles plaats bij de huisarts.

Bloedcontroles heel belangrijk

Er bereiken ons berichten dat vanwege de grote drukte door de corona crisis mensen die clozapine gebruiken soms niet meer terecht kunnen bij de huisarts voor deze bloedcontroles. Dat is een zeer ongewenste situatie. Juist in deze periode is het essentieel voor mensen met parkinson of parkinsonisme dat hun afweer optimaal blijft. Het dringende advies is om er bij de huisarts op aan te dringen deze bloedcontroles toch doorgang te laten vinden, het betreft hier een medische noodzaak. 

Neem contact op

Als het bij de huisarts onverhoopt toch vanwege de drukte momenteel niet te realiseren is, willen wij mensen adviseren om contact op te nemen met het ziekenhuis, via de parkinsonverpleegkundige of de neuroloog. De bloedcontroles kunnen dan daar plaatsvinden, of als ook dat onverhoopt onmogelijk is, kan nagedacht worden over een eventuele switch naar een ander soortgelijk medicijn waarvoor deze bloedcontroles niet noodzakelijk zijn.

Labels:

Terug naar boven