INfusie VErsus STimulatie (INVEST) –studie

INfusie VErsus STimulatie (INVEST) –studie

14 april 2020

Sinds 2014 loopt, onder leiding van Dr. Joke Dijk van Amsterdam UMC locatie AMC de INVEST-studie: een onderzoek waarbij behandeling met continue levodopa infusie (Duodopa) en diepe hersenstimulatie (DBS) voor mensen met gevorderde parkinson met elkaar worden vergeleken.

Effectief 

Beide behandelingen zijn effectief, maar omdat ze nooit rechtstreeks zijn vergeleken is niet bekend of er verschil is in effectiviteit, bijwerkingen en complicaties. Daarnaast is er waarschijnlijk een groot verschil in kosten tussen beide behandelingen. Op dit moment wordt de keuze voor behandeling vaak bepaald door de ervaring van de neuroloog met een behandeling, waardoor dit landelijk sterk varieert. Doel van deze studie is om de keuze tussen de twee behandelingen meer wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

Loten

Patiënten met gevorderde ziekte van Parkinson die geen duidelijke voorkeur hebben voor één van beide behandelingen, kunnen in het INVEST onderzoek loten tussen Duodopa en DBS. Dit is dé manier om de behandelingen betrouwbaar met elkaar te kunnen vergelijken. Na de behandeling worden de patiënten 36 maanden gevolgd. Er wordt door middel van vragenlijsten en lichamelijk onderzoek gekeken naar de kwaliteit van leven, besteding van middelen, motorische en niet motorische symptomen, bijwerkingen en complicaties, om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de behandelingen.

Patiëntpreferentie

Mensen met gevorderde ziekte van Parkinson die niet wensen te loten tussen de behandelingen, kunnen deelnemen aan het observationele patiëntpreferentie onderzoek. Hierbij worden zij 36 maanden gevolgd, nadat zij de behandeling van eigen keus hebben gekregen.

Patiëntonderzoekers

Het onderzoek is nog in volle gang. Patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging hebben vanaf het begin van de studie meegedacht over de opzet van de studie en over de informatie die deelnemers aan het onderzoek ontvangen. Het protocol van de INVEST studie is door de onderzoekers onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Neurology met Tanja Berk als patiëntonderzoeker namens de Parkinson Vereniging, als mede-auteur.

De volledige publicatie is te lezen via: https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-020-1621-y

Labels:

Terug naar boven