Update parkinson en gewasbeschermingsmiddelen

Update parkinson en gewasbeschermingsmiddelen

30 april 2020

Op 18 en 19 mei 2020 wordt er in Europa weer gesproken over pesticiden. 

eurologo.jpg

Het is realistisch om te veronderstellen dat er dan wordt gesproken over het voorstel van de Europese commissie om de toelating van het fungicide Mancozeb niet te vernieuwen. Dat zou een hele mooie stap voorwaarts zijn om in de toekomst minder mensen bloot te stellen aan de kans om parkinson te krijgen. De Partij voor de dieren schrijft hierover op hun website. Daarnaast stelden ze vragen aan de verantwoordelijke Nederlandse minister Schouten om te horen wat haar standpunt zal zijn:

Lees hier het bericht van de Partij voor de dieren

Lees hier de vragen die Tweede Kamerlid Wassenberg stelde

Vragen aan de minister

Dat brengt ons naar onze eigen vragen aan de minister,welke de vereniging op 4 december 2019 en wegens kwijtraken van de vragen op 4 februari weer verstuurde. Een ontvangstbevestiging hiervan is ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat een antwoord binnen 30 werkdagen wordt gegeven. Helaas hebben we tot op heden nog geen antwoord ontvangen. Wel hebben we gehoord dat de vragen half maart beantwoord zijn. Alleen de handtekening van de minister ontbreekt nog. De Parkinson Vereniging blijft aandringen op een antwoord.

Gezondheidsraad

De Parkinson Vereniging heeft ook contact gezocht met de Gezondheidsraad die op verzoek van bovenstaande minister de mogelijke relatie tussen GBM en het risico op krijgen van parkinson gaat onderzoeken. Voorzitter Bart-Jan Kullberg laat weten dat er een kleine (COVID-19 gerelateerde) vertraging is opgetreden, maar dat begin van de zomer gerapporteerd zal worden.

Artikel American Scientist

Ook in de Verenigde Staten speelt er van alles rondom pesticiden en parkinson. Er is een artikel verschenen in de American Scientist over de situatie in Noord-Amerika. Dit tijdschrift bespreekt wetenschappelijke onderzoeken op een redelijke begrijpelijke manier voor leken, maar natuurlijk wel in het Engels.

De conclusie: ja, het is duidelijk dat er een relatie is tussen GBM en parkinson. Ook wordt besproken dat het middel Paraquat nog steeds gebruikt wordt in delen van de wereld. In Europa werd het pas in 2007 verboden terwijl al veel langer duidelijk was dat het teveel schade aan mens, dier en milieu toebracht.

Lees hier dit artikel

Labels:

Terug naar boven