Minister Schouten wil risico op het krijgen van parkinson verkleinen

Minister Schouten wil risico op het krijgen van parkinson verkleinen

20 mei 2020

Zembla.png

Zembla zet zijn onderzoekswerk weer verder en meldt op haar site weer nieuwe ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

De heeft Parkinson Vereniging nog steeds geen antwoorden ontvangen op haar vragen aan de minister. Toch zijn er mooie ontwikkelingen te melden: 

Minister Carola Schouten schuift een heel eind de goede kant op in het serieus nemen van het vergrote risico voor agrariërs en omwonenden op parkinson door schimmelbestrijder mancozeb. Ze gaat het voorstel van de Europese Commissie ondersteunen om het middel van de markt te halen. Ze beantwoordt hiermee de vragen van de fractie van de PvdD positief.

In haar brief aan de voorzitter van de 2e kamer informeert ze de Kamer over:

  1. De voorgenomen Nederlandse standpunten mbt de Europese regelgeving voor gewasbescherming in de SCoPAFF meeting van 18 en 19 mei 2020
  2. De uitkomsten van de schriftelijke stemming van de SCoPAFF van 23 en 24 maart
  3. Haar antwoord aan de PvdD over mancozeb
  4. Haar verzoek aan de EC om de neurotoxische effecten van chemische stoffen voortaan standaard te toetsen door het CTGB (commissie toelating gewasbescherming)

Korte samenvatting

Korte samenvatting 1 en 2: Nederland volgt de meeste van de voorstellen van de EC om een aantal Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) niet meer toe te laten met carcinogene of mutagene eigenschappen. Of bepaalde middelen die heel lang aanwezig blijven in het milieu.

De trend is om minder hoog risico veroorzakende stoffen niet meer toe te laten en laagrisico stoffen als Natriumwaterstofcarbonaat en de basisistof Koemelk juist wel.

  1. 18 en 19 mei wordt bediscussieerd om de toelating van mancozeb niet te verlengen. Nederland steunt dat besluit en vraagt zelfs of het al eerder dan dat de verlengingstermijn afloopt, mancozeb te verbieden. Aangezien er grote economische belangen mee gemoeid zijn, is dit een dapper standpunt van Nederland.

Belangenbehartiging

Als belangenbehartiger voor mensen met parkinson kunnen we niet anders dan blij zijn dat we hier een kleine rol in hebben gespeeld – zie ons hele dossier. Natuurlijk zijn we nog niet zover dat de er geen patiënten meer bij komen, dus we gaan door met aandacht hiervoor vragen!

Labels:

Terug naar boven