Ziekenhuiszorg komt op gang na corona

Ziekenhuiszorg komt op gang na corona

4 juni 2020

De patiëntenzorg bij ziekenhuizen en huisartsen komt weer langzaam op gang na de ergste coronaweken. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim zevenduizend deelnemers. 

PatiëntenFederatie Nederland.png
Een op de vijf wacht nog even met bezoek aan huisarts. Van hen had 38 procent een afspraak in ziekenhuis of kliniek die niet kon doorgaan, maar nu zegt bijna eenderde van deze groep dat de afspraak inmiddels is geweest. Daar staat tegenover dat vier op elke tien mensen die een afspraak hadden of wilden maken, nog steeds wachten op hun beurt. Van de ruim dertienhonderd mensen die nog wachten bij het ziekenhuis, wacht meer dan zestig procent al langer dan anderhalve maand op een afspraak. Van deze groep zeggen zeven van elke tien mensen dat ze zich enigermate zorgen maken over het lange wachten, drie op de tien maken zich grote zorgen over hun gezondheid. 
Van de groep die nog niet terecht kan in het ziekenhuis zegt een kwart dat niet goed is uitgelegd waarom ze nog moeten wachten. Driekwart kreeg wel uitleg. 

Huisarts

Bij de huisarts zegt de helft van de mensen dat een uitgestelde afspraak inmiddels heeft plaatsgehad. Tegelijk zegt bijna twintig procent van de deelnemers aan het onderzoek (450 mensen) dat zij een afspraak bij de huisarts nog even uitstellen. Ze voelen zich onvoldoende veilig of denken dat de huisarts het al druk genoeg heeft. 
Van de patiënten die wel contact hebben gehad met de huisarts zegt eenderde dat de afspraak telefonisch is afgehandeld, veertien procent is naar de praktijk geweest. Ook bij de huisarts geven patiënten aan dat ze zich zorgen maken om hun gezondheid nu afspraken even niet kunnen doorgaan. Een kwart zegt zich in sterke mate zorgen te maken. 

Informatie naar patiënten

Op woensdag 3 juni publiceerde de NZa de informatiekaart voor zorgaanbieders. ‘Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?’.
Met daarin handvatten hoe zorgaanbieders helder kunnen communiceren naar patiënten over het weer starten van de gewone zorg en wat ze verwachten van patiënten. 
Terug naar boven