Begint de ziekte van Parkinson in de darmen?

Begint de ziekte van Parkinson in de darmen?

22 juni 2020

Door werkgroep wetenschapsnieuws

Onderzoekers van Karolinska Instituut in Zweden en de Universiteit van North Carolina in de VS hebben in kaart gebracht welke cellen geassocieerd zijn met de verschillende hersenaandoeningen. De bevindingen bieden een routekaart voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor neurologische en psychiatrische stoornissen. Een interessante bevinding was de bevestiging van eerder onderzoek dat cellen uit het zenuwstelsel van de darm betrokken zijn bij de ziekte van Parkinson. Dit wijst erop dat de ziekte in de darmen zou kunnen beginnen.

cel_onderzoek.jpg

Celtypes

Het zenuwstelsel bestaat uit honderden verschillende celtypes met heel verschillende functies. Het is van vitaal belang om te begrijpen welke celtypes bij welke aandoening worden beïnvloed om de oorzaken van de aandoeningen te begrijpen en uiteindelijk nieuwe behandelingen te kunnen ontwikkelen.

Zoals verwacht werden dopamine-genererende neuronen in het brein geassocieerd met de ziekte van Parkinson, maar men ontdekte dat neuronen van het darmzenuwstelsel eveneens een belangrijke rol lijken te spelen bij de aandoening, wat de hypothese ondersteunt dat de ziekte van Parkinson in de darmen begint.

Toen de onderzoekers verschillen waarnamen in hersenweefsel van gezonde individuen en mensen met de ziekte van Parkinson in verschillende stadia van de ziekte, deden ze een onverwachte ontdekking. Een bepaald type ondersteunende cellen in de hersenen, de zogenaamde oligodendrocyten (Grieks voor “cellen met een aantal takken”) bleken al vroeg aangetast, wat suggereert dat deze een sleutelrol kunnen spelen in de vroege stadia van de ziekte.

Interventies in vroeg stadium

Deze oligodendrocyten lijken al vóór het verlies van dopamine-genererende neuronen te zijn aangetast. Dit maakt de oligodendrocyten een aantrekkelijk doelwit voor therapeutische interventies in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson.

Deze studie verschaft belangrijk inzicht en meer begrip van de cellen die een rol spelen bij complexe hersenaandoeningen en onthult een onverwachte en vroege rol van met name de oligodendrocyten bij de ziekte van Parkinson.

Bron:

“Genetic identification of cell types underlying brain complex traits yields insights into the etiology of Parkinson’s disease”. Julien Bryois, Nathan G. Skene, Thomas Folkmann Hansen , Lisette J. A. Kogelman, Hunna J. Watson, Zijing Liu, Eating Disorders Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, International Headache Genetics Consortium, 23andMe Research Team, Leo Brueggeman, Gerome Breen, Cynthia M. Bulik, Ernest Arenas, Jens Hjerling-Leffler, Patrick F. Sullivan. Nature Genetics, online 27 April 2020, doi: 10.1038/s41588-020-0610-9.

Labels:

Terug naar boven