Reactie minister Schouten op onze brief

Reactie minister Schouten op onze brief

22 juni 2020

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gereageerd op de brief die de Parkinson Vereniging eind 2019 naar haar stuurde over de mogelijke relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.

eurologo.jpg

Verzoek aan Europese Commissie

De minister geeft aan dat zij inmiddels een verzoek heeft ingediend bij de Europese Commissie om de beoordelingsprocedure voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen te bespreken, en dan met name de beoordeling van risico’s op neurologische aandoeningen.

Ook geeft de minister aan, dat de Gezondheidsraad werkt aan een advies over gezondheidsrisico’s door gewasbeschermingsmiddelen en dat de ziekte van Parkinson in dit advies wordt meegenomen. De Parkinson Vereniging heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek van de Gezondheidsraad door te spreken op een hoorzitting hierover.

We hebben de minister in reactie op haar brief aangegeven, dat de Parkinson Vereniging graag meedenkt en waar mogelijk samenwerkt in de vervolgstappen die zullen worden genomen naar aanleiding van het advies dat de Gezondheidsraad deze zomer zal uitbrengen.

Labels:

Terug naar boven