Alcoholconsumptie en risico op de ziekte van Parkinson

Alcoholconsumptie en risico op de ziekte van Parkinson

23 juni 2020

Over het ontstaan van de ziekte van Parkinson is veel nog niet bekend. In diverse studies is aangetoond dat het roken van sigaretten en het drinken van koffie de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson verkleinen. De mogelijke invloed van het drinken van alcoholische dranken op het ontstaan van de ziekte is onderwerp van deze studie.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Methode

Gekeken is naar beschikbare data van een langlopend groot Europees onderzoek, gestart in 1990, met deelnemers uit 7 verschillende landen. Vergeleken zijn de gegevens over het alcoholgebruik van 209.998 deelnemers, waaronder 694 mensen met parkinson.

Bij het begin van de studie waren de deelnemers tussen de 35 en 70 jaar. In deze studie zijn vragen gesteld over diverse leefstijlaspecten, waaronder het alcoholgebruik. Gegevens over het gebruik van alcohol gedurende het jaar voorafgaand aan de start van de studie en op de leeftijden van 20, 30, 40 en 50 jaar zijn via vragenlijsten verzameld. Het gebruik van de diverse alcoholsoorten is uitgedrukt in gram alcohol per dag. Bij de statistische analyses is rekening gehouden met diverse factoren als leeftijd, man/vrouw, roker, koffiedrinker, land en opleidingsniveau.

Resultaten

Geen relatie kon worden gevonden in het gebruik van alcohol aan het begin van de studie of gedurende de vele jaren ervoor en het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Ook was er geen verschil waar te nemen in het gebruik van verschillende soorten alcoholische dranken, noch tussen mannen en vrouwen of het opleidingsniveau. Mannen met een gemiddelde consumptie van alcohol (5- 30 g/dag) hebben mogelijk een iets groter risico dan mannen met het laagste gebruikersniveau (0,1- 4,9 g/dag).

(Een standaardglas wijn of bier bevat ongeveer 10 gram alcohol per glas, opm. Werkgroep Wetenschapsnieuws).

Geen alcohol.png

Conclusie

De resultaten van deze studie bevestigen eerdere bevindingen o.a. in de Verenigde Staten waarbij geen relatie werd gevonden tussen het gebruik van alcohol en het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson.

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32357270?dopt=Abstract

Mov Disord. 2020 May 1.  doi: 10.1002/mds.28039.  Online ahead of print.

Alcohol Consumption and Risk of Parkinson's Disease: Data From a Large Prospective European Cohort, Peters S. et al.

 

 

Labels:

Terug naar boven