Advies Gezondheidsraad: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen uit voorzorg terugdringen!

Advies Gezondheidsraad: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen uit voorzorg terugdringen!

29 juni 2020

De Gezondheidsraad brengt vandaag het vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden uit aan de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. 

Gezondheidsraad.png

Onze eerste reactie is positief, want alle door de Parkinson Vereniging aangedragen punten zijn duidelijk meegenomen in het rapport. De Gezondheidsraad geeft de volgende adviezen:

  • Intensiveren van landbouwhervormingen om de afhankelijkheid en het gebruik van pesticiden te verminderen. Hierbij hoort niet alleen wetgeving maar ook handhaving daarvan;
  • Meer bewustwordingscampagnes bij gebruikers en omwonenden over mogelijke effecten van pesticiden;
  • Advies over hoe de toelatingsprocedures voor pesticiden verbeterd kunnen worden;
  • Invoeren van een extra veiligheidsfactor zodat blootstelling aan verschillende middelen en via verschillende routes ook wordt meegenomen;
  • Als laatste wordt een suggestie gedaan om samenwerking te bevorderen door kennisuitwisseling tussen belanghebbende partijen te stimuleren. Bijvoorbeeld door het opzetten van een kennisplatform zodat de partijen (agrarische gebruikers, chemische industrie, patiëntenvereniging, omwonenden, overheid etc) samen met experts invulling kunnen geven aan een biomonitoringsprogramma.

Lees hier het vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

Het radioprogramma EenVandaag besteedde op maandag 29 juni aandacht aan pesticiden in relatie tot gezondheidsklachten en het vervolgadvies van de Gezondheidsraad. Aan het woord is onder andere Jobien Wind, beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging. U kunt het programma terugluisteren via onderstaande link (vanaf 3 minuut 35).

Luister het radioprogramma hier terug

Labels:

Terug naar boven