Het resultaat van het project psychosociale zorg voor parkinson op de kaart

Het resultaat van het project psychosociale zorg voor parkinson op de kaart

9 juli 2020

In het project 'Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart' werkte ParkinsonNet samen met de Parkinson Vereniging aan het verbeteren van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten.

Brochure en signaleringsinstrument

clinical parkinsonism.jpg

Er is dankzij dit project een brochure psychosociale zorg bij parkinson beschikbaar bij de Parkinson Vereniging. Voor zorgverleners is er een signaleringsinstrument. In de voorbereiding naar deze producten, is er een vragenlijst verstuurd naar leden van de Parkinson Vereniging over het thema en zijn er focusgroepen gehouden met mensen met parkinson en naasten. De resultaten hiervan zijn niet alleen gebruikt om bovenstaande producten te maken, maar ook om internationaal aandacht te vragen voor het onderwerp psychosociale zorg bij parkinson. Daarom zijn deze resultaten onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Parkinsonism & Related Disorders. Deze publicatie, waaraan de Parkinson Vereniging ook heeft meegewerkt, is te lezen via onderstaande link (Engelstalig). 

Lees hier het volledige artikel

Labels:

Terug naar boven