Heeft melatonine effect op slaapproblemen bij parkinson?

Heeft melatonine effect op slaapproblemen bij parkinson?

13 juli 2020

De werking en veiligheid van melatonine met verlengde afgifte is geëvalueerd bij mensen met de ziekte van Parkinson met een slechte slaapkwaliteit. Voor dit internationale onderzoek zijn de deelnemers willekeurig ingedeeld in twee groepen waarbij men in de ene groep melatonine kreeg toegediend en in de andere groep een placebo. De onderzoekers noch de deelnemers waren op de hoogte van de groepsindeling. Het onderzoek werd uitgevoerd in universitaire ziekenhuizen in Zuid-Korea.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Slapen-bed.jpg

Methoden

Alleen mensen met de ziekte van Parkinson en een Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) score hoger dan 5 maakten deel uit van de studie. Deelnemers werden beoordeeld aan de hand van een groot aantal internationaal gebruikte scores zoals: de PSQI, een vragenlijst over het R.E.M. (snelle oogbeweging) slaapgedrag, de Epworth Sleepiness Scale, de Non-Motor Symptoms Scale (NMSS), de Parkinson's Disease Quality of Life-39 (PDQ-39) en de Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)-III. Deze testen werden allemaal uitgevoerd aan het begin van de studie en na 4 weken behandeling met 2 mg melatonine per dag.

Resultaten

Vierendertig deelnemers met de ziekte van Parkinson met een slechte slaapkwaliteit werden ingeschreven en verdeeld in 2 groepen; melatonine (n = 16) en placebo (n = 18). De PSQI bleek in de melatoninegroep significant verbeterd in vergelijking met de controlegroep. Verbeteringen van de NMSS- en PDQ-39-overzichtsindexen werden waargenomen in de melatonine- maar niet in de placebogroep; De UPDRS-III-score was in geen van beide groepen significant veranderd. De PSQI-verbetering correleerde met verbetering in NMSS-score en PDQ-39 samenvattende index. Wat betreft veiligheid klaagden geen van de ingeschreven proefpersonen over bijwerkingen als gevolg van melatonine.

Conclusie

Het aantal deelnemers was klein en de testperiode kort. Ondanks deze beperkingen is gebleken dat melatonine met verlengde afgifte een effectieve en veilige behandeloptie is voor subjectieve slaapkwaliteit van mensen met de ziekte van Parkinson. De gunstige effecten op slaapkwaliteit worden ook geassocieerd met verbeterde niet-motorische symptomen en kwaliteit van leven.

Bron: DOI: 10.1016/j.parkreldis.2020.03.029

Labels:

Terug naar boven