Project Aansturing Punt voor Parkinson Groningen

Project Aansturing Punt voor Parkinson Groningen

31 augustus 2020

In 2016 is in Groningen Punt voor Parkinson geopend vanuit een samenwerking tussen het UMCG, Martiniziekenhuis en Zorggroep Groningen. De Parkinson Vereniging heeft een aantal jaren geleden een subsidie toegekend aan Punt voor Parkinson voor zowel onderzoek als de organisatie van zorg. Inmiddels is de laatste fase van dit samenwerkingsprogramma, betreffende de organisatie van zorg, gestart.

Punt voor Parkinson logo.jpg

Manager Punt voor Parkinson

Dankzij de subsidie van de Parkinson Vereniging kon een manager worden aangesteld voor de komende 2 jaar. Deze manager valt onder het management team, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 3 zorginstellingen (UMCG, Martiniziekenhuis en de Zorggroep Groningen), die participeren in de coöperatie Punt voor Parkinson Groningen.

De manager is verantwoordelijk voor alle zorgprocessen in het Punt voor Parkinson. Hieronder valt ook een maandelijkse rapportage van verrichte zorgactiviteiten en van kwaliteitsparameters. Daarnaast  is  de manager verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het volledig vernieuwde en inmiddels uitgerolde transmurale elektronisch patiëntendossier (Parkinson-EPD). Dit EPD zal de spil worden van alle zorgcoördinatie in de regio.

Labels:

Terug naar boven