Vraag om aanscherping goedkeuringsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

Vraag om aanscherping goedkeuringsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

1 september 2020

Directoraat-generaal Agro vraagt Europa om specifieke maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de werkzame stoffen in biociden en chemisch gesynthetiseerde werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aan te scherpen. 

PAN Europe.png

Vooral naar aanleiding van het beoordelen van de risico’s voor gebruikers en omwonenden op neurologische aandoeningen. Hierbij wordt met name de ziekte van Parkinson genoemd. Deze brief is al op 9 maart 2020 gestuurd. We zijn blij dat Nederland actief is richting Europa over gewasbeschermingsmiddelen.

Lees de brief hier

Pan-Europa, (www.pan-europe.info) een Europees actie-netwerk rondom pesticiden, informeerde de Parkinson Vereniging hierover.

Begin september gaat de Parkinson Vereniging aan de leden van de EPDA (https://www.epda.eu.com/) laten zien wat er in Nederland speelt rondom parkinson en pesticiden en kijken of er krachten te bundelen zijn. Vanuit de missie – voorkomen dat er nog mensen de ziekte van Parkinson krijgen door gewasbeschermingsmiddelen concentreren we ons op twee subdoelen:

  1. Verbieden van GBM waarover voldoende vermoeden is dat ze neurodegeneratieve ziekten veroorzaken
  2. Pleiten voor betere toelatingsprocedures van GBMs.

Labels:

Terug naar boven