Antwoorden op schriftelijke vragen van Dik-Faber

Antwoorden op schriftelijke vragen van Dik-Faber

2 september 2020

De ministeries van VWS en Sport en Gezondheid hebben op 31 augustus de vragen beantwoord over de relatie tussen parkinson en gewasbeschermingsmiddelen, gesteld door Tweedekamerlid Dik-Faber (Christen Unie). 

Zorgen over risico's

Minister Schouten (VWS) deelt de zorgen over de risico’s van gebruik van en blootstelling aan GBM. Daarom heeft ze de Gezondheidheidsraad al eerder gevraagd adviezen uit te brengen. Op dit moment wordt de gezondheidsverkenning geactualiseerd. Deze is medio september klaar.

De  Minister heeft de Europese Commissie per brief verzocht om de vereiste aanlevering van data voor goedkeuring van gebruik neurotoxische stoffen aan te scherpen. Ze wil dat onderzoek naar effecten van neurotoxische stoffen op de vroege ontwikkeling standaard worden opgenomen in het beoordelingsdossier voor de goedkeuring.

Internationaal verband

EPDA.jpg

De Gezondheidsraad adviseert bovendien om in internationaal verband verder te werken aan het verbeteren van de goedkeuringsprocedure. Het kabinet doet hieraan actief mee. De Parkinson Vereniging informeert op 7 september 2020 de European Parkinson’s Disease Association (EPDA) en onderzoekt hoe we als patiëntenverenigingen op Europees niveau kunnen samenwerken.

Lees hier de antwoorden op de gestelde vragen

Labels:

Terug naar boven