De richtlijn Ziekte van Parkinson is herzien

De richtlijn Ziekte van Parkinson is herzien

3 november 2020

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en andere vragen uit de praktijk maakten dat de bestaande richtlijn Parkinson aan een herziening toe was. De richtlijn is modulair gemaakt en beantwoordt de meest urgente vragen vanuit de klinische praktijk.

Aandacht voor alle soorten klachten

Er is daarbij niet alleen aandacht voor de (nieuwere) behandelingen van motorische klachten; de richtlijn gaat ook uitgebreid in op niet-motorische klachten (zoals angst, slaapproblemen, depressie en vermoeidheid). Ook is er aandacht psychosociale aspecten en de palliatieve fase. De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, met onder andere neurologen, revalidatieartsen, geriaters, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en patiënten. Het Kennisinstituut heeft dit traject begeleid.

Bekijk hier de herziene richtlijn voor de ziekte van Parkinson  

thuisarts.png Op www.thuisarts.nl vindt u patiënteninformatie over een aantal modules van deze richtlijn.

Ga naar thuisarts.nl

 

Labels:

Terug naar boven