Update pesticiden in de media

Update pesticiden in de media

3 november 2020

Er gebeurt momenteel veel als het gaat om pesticiden. Op 2 november was het Algemeen Overleg Gewasbescherming, waarin de Tweede Kamer discussieert over pesticiden en de grote belangen daarbij voor mens, milieu en gezondheid. Hieronder vindt u een overzicht van recent verschenen publicaties over dit thema.

Het Schone Oosten

Het Schone Oosten – een journalistiek onderzoeksinstituut, schrijft regelmatig over gewasbeschermingsmiddelen:

Gelderlander.png

Het Ctgb (College ter beoordeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is de instantie die  voor Nederland beoordeelt of pesticiden veilig zijn voor mens, dier en milieu. Zij geeft aan dat de pesticiden die door haar beoordeeld worden, veilig zijn. Mits ze op de juiste manier worden toegepast. Tegenwoordig worden steeds meer laagrisicostoffen gemaakt, getest en toegepast. Een goede ontwikkeling. Internationaal wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen de ziekte van Parkinson en GBM is voor Nederland nog niet voorhanden. De directeur van het Ctgb zegt ook: “een toelatingsprocedure kan niet voor 100% veilig zijn”.

Lees de publicatie hierover in de Gelderlander

Internationaal onderzoek

De methoden voor toelating van pesticiden komen nog uit de jaren negentig. Volgens hoogleraar Greissen wordt daarom niet het daadwerkelijke effect van pesticiden beoordeeld. Zij doet in opdracht van de Europese Commissie onderzoek met 16 internationale partners onder andere naar betere toetsing. Onder andere Glyfosaat wordt opnieuw beoordeeld.

Lees een publicatie hierover in de Gelderlander

Kennis en gegevens samenvoegen

Nieuwe Oogst.jpg

Ook het Nieuwe Oogst schrijft over dit internationale onderzoek met de naam Sprint (14 Europese landen, Argentinië en de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Kennis en gegevens uit heel Europa worden samengevoegd om beter en duurzamer gebruik te maken van GBM. Hoogleraar Geissen heeft er vertrouwen in dat ze regelgevers en beleidsmakers kunnen helpen om goed onderbouwde beslissingen te nemen voor een duurzamere landbouw.

Lees de publicatie hierover op nieuweoogst.nl

Gewasbeschermingsplan

trouw-logo.png

De Nederlandse Overheid draagt 12 miljoen euro bij aan een gewasbeschermingsplan en tegelijkertijd bestaat de situatie, volgens Greenpeace in een artikel in de Trouw, dat Nederland (en Europa) illegaal landbouwgif exporteert naar andere landen, en daar geproduceerd voedsel weer importeert. 

Lees de publicatie in Trouw

Ga terug naar het dossier 'Parkinson en pesticiden'

Labels:

Terug naar boven