Onderzoeksproject Apomorfine bij parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties stopt

Onderzoeksproject Apomorfine bij parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties stopt

19 januari 2021

In 2016 heeft de Parkinson Vereniging subsidie toegekend aan het project 'Apomorfine bij parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties: een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind onderzoek'.

UMCG.jpg

Deze studie van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen had tot doel om de effectiviteit van continue subcutane apomorfine-infusie te bepalen bij gevorderde parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties, die onvoldoende reageren op clozapine en/of cholinesteraseremmers, vergeleken met een placebo.

Helaas kende de studie een aantal tegenslagen. Het bleek ingewikkeld om de juiste personele bezetting rond te krijgen voor deze studie. Ook verliep het werven van proefpersonen moeizaam. De medicatie voor deze studie (speciaal voor dit project vervaardigde apomorfine en placebo) zijn beperkt houdbaar en daardoor niet meer te gebruiken wanneer het project te veel tijd kost. Al deze factoren bij elkaar hebben ertoe geleid dat is besloten om te stoppen met de uitvoer van dit project.

Labels:

Terug naar boven