Hoeveel groter is de kans op overlijden voor mensen met de ziekte van Parkinson door Covid-19?

Hoeveel groter is de kans op overlijden voor mensen met de ziekte van Parkinson door Covid-19?

11 februari 2021

Onderzoekers aan de Universiteit van Iowa onderzochten of het risico op overlijden door Covid-19 groter is bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij een vergelijkbare groep mensen zonder de ziekte van Parkinson.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

coronavirus-4833754_1920.jpg

Daartoe analyseerden zij een databestand uit de VS van ongeveer 80.000 patiënten met Covid-19. Op 15 juli 2020 hadden 694 daarvan ook de diagnose ziekte van Parkinson. Vergeleken is het percentage overlijdens in de groep met en zonder parkinson tot 9 september 2020.

Conclusie

  • Tussen beide groepen was een groot verschil. In de groep zonder parkinson overleed 5,5% en in de groep met parkinson overleed 21,3%.
  • De groep met parkinson had gemiddeld een hogere leeftijd, bestond uit meer mannen en meer witte mensen.
  • Na analyses waarin rekening is gehouden met deze verschillen bleek dat het risico om te overlijden statistisch nog steeds iets hoger lag in de groep mensen met parkinson.

Opmerkingen van de auteurs

  • Het onderzoek betrof slechts één databestand van alleen mensen uit de VS.
  • Vervolgstudies moten de resultaten bevestigen.
  • Deze studie bevat geen informatie over het herstel van Covid-19 door mensen met parkinson.

Lees meer (Engels)

Bron:

https://doi.org/10.1002/mds.28325

 

Labels:

Terug naar boven