Stemgeheim en de ziekte van Parkinson

Stemgeheim en de ziekte van Parkinson

11 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 wordt er een verkiezing gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Extra mogelijkheden

stemmen.png

Deze verkiezing ziet er vanwege het coronavirus anders uit dan andere jaren. Er gelden maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en er zijn extra mogelijkheden voor kiezers om hun stem uit te brengen:  

  1. Zo zal er op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart in alle gemeenten in een beperkt aantal stemlokalen vervroegd gestemd kunnen worden.
  2. Het aantal volmachten dat een kiezer gelijktijdig met zijn eigen stem kan uitbrengen is verhoogd naar maximaal 3 (was maximaal 2).
  3. Ook kunnen kiezers die 70 jaar of ouder zijn per brief hun stem uitbrengen. 

Stemgeheim

In verband met het stemgeheim mogen kiezers enkel alleen in het stemhokje plaatsnemen. Uitzondering hierop vormen kiezers die door hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Daarbij gaat het onder andere om kiezers die de ziekte van Parkinson hebben, blind zijn of zo slechtziend dat een leesloep niet voldoende helpt. Zij moeten in het stemhokje hulp kunnen krijgen van een stembureaulid of iemand naar eigen keuze. 

(Bron: Ministerie Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Lees hier meer over stemmen voor de Tweede Kamer verkiezing 2021

Terug naar boven