Parkinson Alliantie Nederland officieel van start

Parkinson Alliantie Nederland officieel van start

29 maart 2021

Op 26 maart is Parkinsonalliantie Nederland opgericht. In deze alliantie zijn alle toonaangevende organisaties vertegenwoordigd die zich bezighouden met, én gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen.

Een wereld zonder parkinson(ismen)

Een wereld zonder parkinson creëren en tot die tijd de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en hun omgeving op peil houden. Dat is waar we met veel partijen dag en nacht aan werken. Dat moet ook, gegeven de pandemie die ons allen staat te wachten.

De ziekte van Parkinson is op dit moment namelijk de snelst groeiende hersenziekte ter wereld! Op dit moment hebben circa 53.000 mensen in Nederland parkinson. Ongeveer 1 op de 22 mensen krijgt tijdens hun leven deze ziekte en de verwachting is dat het aantal mensen met parkinson richting 2040 met maar liefst 71% zal toenemen.

Grote impact

De persoonlijke en maatschappelijke impact van deze progressieve ziekte is niet alleen ongekend. Ze is bij velen helaas ook onbekend. Ter illustratie, de zorgkosten voor de ziekte van Parkinson bedroegen 204,1 miljoen euro in 2017. Het is daarom de hoogste tijd om met elkaar, behandelaars, onderzoekers en mensen met parkinson, in actie te komen.

Door de oprichting van de Parkinsonalliantie gaan we elkaar versterken en kunnen we als professionals nog slimmer samenwerken. Als spin in het web zorgen wij voor focus en richting, bijvoorbeeld door het opstellen van de onderzoeks- en innovatieagenda.

Vanuit de parkinsonalliantie is het mogelijk om lopende projecten nog beter te stroomlijnen, zodat we elkaars kwaliteiten maximaal benutten en elkaar versterken. Ook gaan we nieuwe onderzoeksgebieden ontginnen om samen te komen baanbrekende oplossingen en mooie (zorg)innovaties.

Door onze krachten te bundelen gaan we écht het verschil maken en werken we versneld toe naar een wereld zonder parkinson.

De oprichters van de alliantie

Parkinson Alliantie Nederland kent vier oprichters, namelijk:

  • ParkinsonNet, een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met parkinson(ismen);
  • Parkinson Vereniging, de vereniging voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten;
  • Nederlandse Vereniging voor Parkinson Onderzoek (in oprichting);
  • Stichting Parkinson Nederland.

Vanuit deze krachtenbundeling gaan deze partijen gezamenlijk een vuist te maken tegen de ziekten die een steeds groter wordende groep mensen treft. Tijdens het proces om te komen tot de Parkinson Alliantie Nederland werd ook de wens uitgesproken om een groter en actiever fonds in het leven te roepen om zo meer geld te verwerven voor onderzoek, voorlichting en innovatie. Dat nieuwe fonds draagt de naam ParkinsonNL.

Oprichters PAN en ParkinsonNL.jpg

De mensen achter de Parkinson Alliantie Nederland die 26 maart werd opgericht. Vlnr: Wilma van de Berg (Nederlandse Vereniging voor Parkinson Onderzoek i.o.), Marten Munneke (ParkinsonNet), Jan Lantink (Parkinson Vereniging), Bert Kuipers (ParkinsonNL), Dirkjan Masman (SPN) en Jan van Zijl (Voorzitter Parkinson Alliantie Nederland). Fotografie: Hermance van Dijk.

Labels:

Terug naar boven