De Hofbar (PowNed)

De Hofbar (PowNed)

28 september 2021

Parkinson is de snelst groeiende hersenaandoening ter wereld en ook in Nederland neemt het aantal parkinsonpatiënten jaarlijks toe. Deskundigen stellen dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van pesticiden in de landbouw en de ziekte van Parkinson.

De Hofbar

Doordat we op grote schaal voedsel produceren worden er pesticiden gebruikt die moeten voorkomen dat er insecten, schimmels en andere ziekten in onze groenten en fruit belanden. Als bijeffect is gebleken dat deze niet alleen voor insecten giftig zijn, maar ook voor mensen. Neuroloog Bas Bloem ziet het aantal parkinsonpatiënten toenemen en luidt de noodklok. Het bewijs is volgens hem duidelijk: er is een relatie tussen het gebruik van pesticiden en parkinson.

In Nederland besluit het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) over welke pesticiden in Nederland mogen worden gebruikt. Er bestaat kritiek op dit orgaan, omdat het gebruik van varianten op inmiddels verboden pesticiden nog wordt toegestaan. Het Ctgb staat onder toezicht van dem. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. Zij zou vanuit het voorzorgsprincipe kunnen ingrijpen en ook het gebruik van deze giftige varianten kunnen verbieden.

Waarom onderneemt Den Haag geen actie en verbiedt zij het gebruik van giftige pesticiden niet? (Bron: PowNed.nl)

Wat de Parkinson Vereniging doet

De Parkinson Vereniging werkte inhoudelijk en met persoonlijk interviews mee aan het programma.

Er komen kamervragen en het RIVM krijgt de opdracht van minister Schouten om het verband uit te zoeken. Half november worden de uitkomsten verwacht. De Parkinson Vereniging stuurt onze wetenschappelijke onderbouwing over de link tussen pesticiden en parkinson door naar het RIVM als extra informatie. Twee dagen later bleek helaas dat de minister van LNV de motie uitfaseren gewasbescherming doorschuift naar haar opvolger wat nogal teleurstellend is.

Bekijk hier deze aflevering van De Hofbar

Lees hier meer over het onderzoek van het RIVM naar het verband tussen parkinson en pesticiden

Reactie LTO

LTO geeft aan dat de organisatie achter bij-vriendelijke landbouw staat. Voor de uitvoering verwijzen zij naar het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Hierin staat beschreven dat wordt ingezet op weerbare gewassen en teeltsystemen, verbinding van land- en tuinbouw en natuur. LTO ondersteunt dat programma en committeert zich aan de uitvoering ervan.

Lees hier meer

Labels:

Terug naar boven