Algemene ledenvergadering 20 november (fysiek of online bij te wonen)

Algemene ledenvergadering 20 november (fysiek of online bij te wonen)

4 november 2021

De Algemene ledenvergadering vindt dit najaar plaats op zaterdag 20 november. De ledenvergadering vindt plaats in Hooglanderveen en is in verband met de coronamaatregelen voor een beperkt aantal leden live te bezoeken, maar daarnaast ook online bij te wonen.

Aanmelden

U kunt zich tot 16 november aanmelden. Als u live aanwezig wilt zijn, zal de locatie uw coronapas bij binnenkomst controleren. Na vertoon van een geldige coronapas zijn er op de locatie geen aanvullende maatregelen vereist. Op deze locatie is het mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tot de andere aanwezigen.  

Registreer

Meld u nu aan voor deze algemene ledenvergadering

Programma

Vanaf 10.00 uur: Ontvangst

10.30 uur: Opening door de voorzitter, de heer Jan Lantink

10.35 – 10.45 uur: Uitreiking Mies Rijksen Prijs

Deze prijs wordt (jaarlijks) uitgereikt aan een persoon die van grote betekenis is voor de Parkinson Vereniging.

 10.45 uur: Het eerste formele deel van de vergadering

1. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 mei 2021

3. Voortgang beleid en activiteiten 2021 (Mondeling)

4. Jaarplan 2022 & Begroting 2022

Koffie

11.30 – 11.50 Koffiepauze

Korte pauze, dus alleen koffie halen en terug naar zitplaats.

11.50 – 12.30 uur: Het tweede formele deel van de vergadering

5. Statutenwijziging

6. Afscheid Popko Muller als penningmeester

7. Voordracht Inge Blokker als nieuwe penningmeester

8. Wat verder ter tafel komt

9. Sluiting

12:30 – 13:00 uur: Uitreiking Hans Lakke Prijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge wetenschappelijk onderzoeker op voordracht van wetenschappers in het parkinsonveld.

De ontvanger van de prijs presenteert vervolgens zijn onderzoek en de resultaten.

13:00 uur: Sluiting en na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er wordt een lopende lunch verzorgd.

De stukken liggen tevens ter inzage op het verenigingsbureau. Op verzoek kunnen de stukken worden toegezonden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 

Bekijk hier het verslag van de ALV van mei 2021

Jaarplan 2022

Begroting 2022

Bekijk hier de statutenwijziging

Bekijk hier de toelichting op de statutenwijzigingen

Bekijk hier de akte statutenwijziging

Introductie nieuwe penningmeester Inge Blokker

Terug naar boven