Vanavond in EenVandaag op NPO1: parkinson en pesticiden, aangescherpte eisen nodig voor beoordeling gewasbeschermingsmiddelen

Vanavond in EenVandaag op NPO1: parkinson en pesticiden, aangescherpte eisen nodig voor beoordeling gewasbeschermingsmiddelen

18 november 2021

Op donderdag 18 november besteedde het televisieprogramma EenVandaag aandacht aan de uitslag van het onderzoeksrapport van het RIVM, aangaande de eisen voor beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Aan het woord is onder andere Jobien Wind, beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging.

Goede uitkomst

De Parkinson Vereniging is blij met uitkomst van het onderzoek dat het RIVM deed in opdracht van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. De vereniging geeft een suggestie voor een vierde aanbeveling.

RIVM zegt: Aangescherpte eisen nodig voor beoordeling gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn aanpassingen nodig in de toelatingseisen waarmee gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld worden en de richtlijnen die daarvoor gelden. Dit om mogelijke gezondheidseffecten van deze middelen beter te kunnen aantonen. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu na onderzoek in opdracht van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In Nederland speelt, net als in de rest van Europa, de vraag of bepaalde stoffen in gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor ons zenuwstelsel. Deze middelen beschermen planten tegen organismen waar planten ziek van kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor mens, dier en milieu, worden ze uitgebreid getest.

Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang aan gewasbeschermingsmiddelen hebben blootgestaan, zoals telers, een grotere kans hebben om neurodegeneratieve ziekten te krijgen, zoals parkinson en alzheimer. De vraag is of de huidige manier van testen een mogelijk effect als het krijgen van een ziekte als parkinson kan aantonen.

Een deel van de informatie ontbreekt

Uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat met de huidige toelatingseisen een deel van de informatie ontbreekt die nodig is om zo’n effect aan te kunnen tonen. De huidige testen kunnen onvoldoende duidelijk maken of een stof kleine veranderingen in de hersenen kunnen veroorzaken waardoor aandoeningen als parkinson kunnen ontstaan. Het RIVM adviseert in de toelatingseisen en testrichtlijnen duidelijker te beschrijven welke effecten moeten worden onderzocht en welke methoden daarvoor nodig zijn.

Onderzoek in Europa naar risico’s gewasbeschermingsmiddelen

In Europa wordt door diverse instanties onderzoek gedaan naar de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen op het zenuwstelsel. Het RIVM adviseert om al deze kennis over deze effecten via een werkgroep te bundelen. Dit kan zorgen voor betere kennis over deze effecten. (Bron: RIVM.nl)

Lees hier het rapport van het RIVM

Samengevat:

In het persbericht en rapport geeft RIVM zijn conclusies en aanbevelingen over de toelatingseisen waarmee pesticiden beoordeeld worden voor toelating.

  1. De relatie tussen blootstelling aan chemische stoffen, inclusief pesticiden en neurodegeneratieve aandoeningen is plausibel.
  2. Ontbrekende gegevens over de neurotoxische potentie van (nieuwe) werkzame stoffen leidt ertoe dat er te weinig wordt onderzocht.
  3. Er zijn nog geen goede testen om neurodegeneratieve eigenschappen van stoffen te meten die een alternatief voor proefdierstudies bieden.

Aanbevelingen:

  1. Middellange termijn: aanpassen OECD richtlijnen om mogelijke effecten op neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer, Parkinson en ALS te kunnen inschatten.
  2. Lange termijn: Ontwikkelen van gevalideerde in vitro testmethode als eerste screeningsinstrument in getrapte teststrategie
  3. Lange termijn: Vastlegging van deze testmethode in Europese wetgeving en eisen voor in vivo studies bij positieve resultaten

 De Parkinson Vereniging voegt hier een vierde aanbeveling aan toe:

   4. Korte termijn:  Verbied uit voorzorg de hernieuwde toelating van Glyfosaat. Als niet is aangetoond dat het veilig is, geen risico’s nemen. Voorkom dat er nog iemand ziek wordt door dit middel!

Kijk hier deze uitzending van EenVandaag terug

 

Labels:

Terug naar boven