Samen Beter Thuis: instructievideo's en adviezen over verzorgen en verplaatsen

Samen Beter Thuis: instructievideo's en adviezen over verzorgen en verplaatsen

6 december 2021

Hoe doe je dat? Zorgen voor je naaste of voor jezelf? Samen Beter Thuis ondersteunt mantelzorg en zelfzorg met instructievideo's en adviezen 
over verzorgen en verplaatsen.

Samen Beter Thuis

Samen beter thuis

Samen Beter Thuis werd in 2014 als stichting opgericht tijdens een pilot die werd afgerond op 1 november 2016. De pilot, gericht op meer ondersteuning van zelfzorg, ontstond vanuit de dagelijkse praktijkervaringen van mantelzorgers en zorgontvangers van praktijk Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie in Oss. U kunt de rapportages  teruglezen in het archief: partners en rapportages pilot  Kartrekkers in deze pilot waren een groep enthousiaste, bij de dagelijkse praktijk betrokken zorgprofessionals. Zij voelden met elkaar de urgentie om mantelzorgers en zorgontvangers toe te rusten, om op eigen kracht de zorg ter hand kunnen nemen. De inzet was om goede, praktische kennis over zorghandelingen en informatie op een open platform Samen te delen voor een Beter Thuis. (Bron: S@men Beter Thuis)

Ga naar de website Samen Beter Thuis

Labels:

Terug naar boven