Update over het RAP-Parkinson project

Update over het RAP-Parkinson project

9 december 2021

Een integrale paramedische online parkinsonrichtlijn met beslisondersteuning die altijd actueel en beter en eenvoudiger bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Dat is het doel van het begin 2021 gestarte RAP-Parkinson project. Waar staan we nu?

De technische en inhoudelijk ontwikkeling van de richtlijn loopt gelijktijdig. Het is een complex project, maar dankzij ieders enthousiaste inzet verloopt het voorspoedig.

Technisch staat de basis voor het ontwerp van de online interface, de ‘voorkant’, voor zorgverleners. De doorontwikkeling hiervan volgt later als de inhoud van de richtlijn meer gevuld is. Momenteel doet een student logopedie onderzoek welke eisen er qua taalgebruik op de interface zijn om het ook begrijpelijk en bruikbaar te maken voor mensen met parkinson. De ontwikkeling van de techniek om het samenvoegen van de wetenschappelijke literatuur in het systeem mogelijk te maken is in de laatste fase.

Wat betreft de inhoud zijn de uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn overstijgend geformuleerd vanuit het probleem van de persoon met parkinson. Dus “welke paramedische interventies zijn effectief om probleem X te behandelen?”. Op dit moment vindt analyse plaats van data uit geselecteerde wetenschappelijke artikelen. De werkgroep is gestart met het schrijven van de overwegingen en aanbevelingen bij de uitgangsvragen. Het schrijfproces wordt doorlopen tot het tweede kwartaal van 2022. Daarna volgen de feedback- en autorisatierondes van de richtlijn en hopen we in het begin van najaar 2022 het product te kunnen lanceren in de praktijk.

Lees hier meer over RAP-Parkinson

Labels:

Terug naar boven