Uitgestelde parkinsonzorg en -behandeling

Uitgestelde parkinsonzorg en -behandeling

16 december 2021

enquete

Twee weken geleden heeft de Parkinson Vereniging een vragenlijst uitgezet onder mensen met parkinson of een parkinsonisme en hun naasten om te inventariseren of er uitgestelde zorg of behandeling wordt ervaren door corona. Tweehonderd mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

Het resultaat

Het goede nieuws: van deze mensen geeft 73% (146 mensen) aan geen uitgestelde zorg te ervaren. Ook fysio- en oefentherapie gaat in de meeste gevallen door. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen een aanzienlijk aantal mensen aangaf fysieke achteruitgang te ervaren doordat fysiotherapie niet doorging.

Dertien procent (26 mensen) meldt dat een afspraak met de neuroloog of parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis niet doorgaat. Soms is deze afspraak omgezet in een telefonisch consult. Een deel van de mensen vindt telefonisch contact prima. Anderen geven de voorkeur aan face-to-face contact.

Dertien respondenten meldden dat DBS-operaties zijn uitgesteld. Een aantal mensen geeft aan dat onzekerheid over de wachttijd voor DBS stress oplevert, wat effect heeft op de parkinsonsymptomen en kwaliteit van leven.

Wachttijden voor DBS-operatie

We hebben de wachttijden voor DBS-operaties nagevraagd bij de DBS-centra (begin december 2021).

  • AmsterdamUMC – geen operaties sinds week 48 – wachttijd minimaal 7 maanden
  • HagaZiekenhuis Den Haag – operaties gaan door – wachttijd 4-5 maanden
  • Maastricht UMC – operaties gaan door – wachttijd 5 maanden
  • UMC Groningen  - operaties gaan door – doorlooptijd 6-9 maanden
  • ETZ Tilburg – gestopt met operaties  – wachttijd 15 maanden
  • Radboud UMC Nijmegen – opereren mondjesmaat – wachttijd 13-15 maanden
  • Medisch Spectrum Twente – opereren afgeschaald – wachtlijst loopt nu op vanaf 5 maanden

We blijven in contact met de centra om u te voorzien van de meest recente gegevens over de DBS-operaties en wachttijden.

"Uitstel van de DBS operatie geeft een onzeker gevoel en stress, wat weer gevolgen heeft op het fysieke welzijn."

Terug naar boven