Darmen spelen mogelijk cruciale rol bij resistentie tegen Levodopa

Darmen spelen mogelijk cruciale rol bij resistentie tegen Levodopa

20 december 2021

ParkinsonNL en Maag Lever Darm Stichting financieren onderzoek naar betere werking Parkinsonmedicijn.

ParkinsonNL en de Maag Lever Darm Stichting hebben samen 370.000 euro toegekend aan een onderzoek naar de rol van de darmen bij resistentie van het belangrijkste medicijn tegen de ziekte van Parkinson, Levodopa.

In deze studie over de relatie tussen de darmen en de hersenen wordt onderzocht of mensen die nu gezien worden als zijnde resistent tegen Levodopa wel degelijk behandeld kunnen worden door het corrigeren van het afwijkende microbioom in de darmen. Daardoor wordt de resistentie mogelijk opgeheven. Concreet hopen de onderzoekers dit te bereiken door de bacteriën in dat microbioom uit te schakelen met een antibioticum.

Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Bas Bloem en dr. Marcel Verbeek van het Radboudumc, en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Groningen. De studie is erop gericht om op een geheel nieuwe manier te kijken naar de rol die de darmen spelen bij het ontstaan van resistentie tegen Levodopa; het tot op heden meest effectieve medicijn voor de ziekte van Parkinson.

Resistentie Levodopa

De resistentie is een wereldwijd veelvoorkomend probleem dat tot op heden nog onvoldoende begrepen is. Het is schrijnend dat mensen die resistent raken voor dit medicijn, ernstige tekortkomingen in het dagelijks leven ervaren. De hypothese is dat deze resistentie wel degelijk behandelbaar is door het terugdringen van de bacteriële overgroei in de darmen. De realiteit is nu dat bij deze mensen gedurende lange tijd vruchteloze pogingen worden gedaan om de dosis Levodopa op te hogen. Vaak zonder succes.

Visualisatie van de onderzoekshypothese

Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog Radboudumc, hoofd van het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen: ‘Wij zijn bijzonder enthousiast over dit onderzoek. Het slaat hele mooie bruggen tussen de darmen enerzijds, en de hersenen anderzijds. Het onderzoek kan op heel korte termijn een grote impact hebben op de behandeling van mensen met parkinson. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld. Een grote kracht van onze groep is dat we uitstekend in staat zijn om onze kennis te verspreiden, en via de door ons ontwikkelde zorgnetwerken te implementeren de dagelijkse praktijk.’

Over de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening van dit moment. De ziekte uit zich vaak in de vorm van een bewegingsstoornis, waarbij zenuwcellen in de hersenen in snel tempo afsterven. Daardoor krijg je veel verschillende klachten, zoals beven, stijve spieren, evenwichtsproblemen en te weinig of traag bewegen. En psychische klachten zoals dingen vergeten, slecht slapen, angsten en depressies. Het aantal mensen met parkinson verdubbelt de komende 20 jaar. En de ziekte treft ook steeds meer jonge mensen.

Bert Kuipers, directeur ParkinsonNL: ‘Wij zijn er trots op dat we weer een onderzoek kunnen financieren dat erop gericht is om de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Het zou geweldig zijn als blijkt dat de resistentie tegen Levodopa nog wel degelijk kan worden teruggedrongen’’.

Bernique Tool, directeur MLDS: ‘Het spijsverteringsstelsel is de bron van gezondheid, maar helaas hangt het ook samen met veel ingrijpende (spijsverterings-)ziekten. Spil hierin is het darmmicrobioom. We weten dat een gezond microbioom positieve invloed heeft op het beloop van veel andere chronische ziekten. Ook is bekend dat er een connectie is via de zogenaamde hersen-darm as. Wij vinden het geweldig dat daar nu ook ten aanzien van de ziekte van Parkinson concreet onderzoek naar wordt gedaan. Het stemt hoopvol als via de darmen de behandeling van parkinsonpatiënten sterk kan verbeteren .’

Over ParkinsonNL

ParkinsonNL verlegt grenzen in het leven van mensen met parkinson. De focus van ParkinsonNL ligt op het afremmen en liefst voorkomen van de ziekte. Tot die tijd zorgen we ervoor dat mensen met parkinson en hun omgeving een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Doordachte fondsenwerving legt daarbij de basis om doelgericht te investeren in onderzoek, innovaties en voorlichting.

Op www.parkinson.nl is meer te vinden over de ziekte en over de doelen en missie van ParkinsonNL. Over het werk van de Maag Lever Darm Stichting is informatie te vinden op www.mlds.nl

Labels:

Terug naar boven