Proefschrift Tim van Balkom: The profiles and practice of cognitive function in Parkinson’s disease

Proefschrift Tim van Balkom: The profiles and practice of cognitive function in Parkinson’s disease

17 maart 2022

De ziekte van Parkinson is een neurologische bewegingsstoornis die bij ongeveer 1-3% van de mensen ouder dan 60 jaar vóórkomt. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen al vroeg tijdens het beloop van de ziekte problemen in het denkvermogen gaan merken. Behandeling met medicijnen is vooralsnog onvoldoende effectief in het verminderen van deze problemen.

Door Tim van Balkom

In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een online training voor het denkvermogen bij 140 mensen met ziekte van Parkinson. Deelnemers voerden in acht weken 24 trainingssessies uit op hun eigen computer of tablet. De training had tot effect dat deelnemers beter presteerden op testjes waarbij snelheid van denken een rol speelt. We zagen echter geen wezenlijke verbeteringen in de klachten die de deelnemers in het denkvermogen ervoeren. Op basis van hersenscanonderzoek vonden wij bovendien dat de training subtiele positieve effecten had op de informatieoverdracht tussen hersengebieden die vaak aangedaan zijn bij de ziekte van Parkinson. Zes maanden na het stoppen met de training leken de positieve effecten op de snelheid van het denken niet meer aanwezig. Training voor het denkvermogen lijkt zodoende een behandelvorm met potentie, maar verbeteringen zijn nodig om de positieve effecten te vergroten en verlengen.

Lees hier het volledige proefschrift van Dr. Van Balkom

Dr. Van Balkom ontving subsidie van de Parkinson Vereniging om drukken van dit proefschrift mogelijk te maken.

Labels:

Terug naar boven