Herhaalde oproep: Nieuwe studies bij 'de novo' parkinson

Herhaalde oproep: Nieuwe studies bij 'de novo' parkinson

22 maart 2022

Het succes van de Parkinson Op Maat-studie heeft ervoor gezorgd dat wij als Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen verschillende nieuwe onderzoeken hebben binnengehaald. Voor al deze studies ligt de focus op het werven van zogenaamde “de novo” deelnemers: mensen met parkinson die nog onbehandeld zijn met dopaminerge medicatie. Helpt u mee?  

Nieuwe studies bij 'de novo' parkinson

Voor drie nieuwe studies zijn we op zoek naar de novo parkinsonpatiënten. De studies richten zich allemaal op mensen met de novo parkinson, enerzijds omdat er in dit vroege stadium nog de meeste winst te boeken valt, anderzijds omdat er geen verstorend effect is van de symptomatische medicatie op het ziektebeloop.

De nieuwe studies in het kort

Vanaf dit jaar lopen er in totaal drie studies naar de novo Parkinson vanuit ons Expertisecentrum:

  1. De Parkinson Op Maat De Novo-studie. Het betreft een observationele studie waarbij de deelnemers gevraagd wordt twee jaar lang een onderzoekshorlge te dragen, om zo een nieuwe objectieve meetschaal te ontwikkelen die het verloop van de ziekte op een goede en betrouwbare manier kan meten.
  2. De PPMI-studie. Dit is een grootschalige internationale studie, die geïnitieerd is door de Michael J Fox Foundation. Ons Expertisecentrum is onlangs als eerste in Nederland geselecteerd voor deelname. Ook dit is een observationele studie, waarbij jaarlijks een meetprogramma bij de deelnemers wordt uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om bij een grotere en meer diverse groep personen, zowel met als zonder de ziekte van Parkinson, informatie te verzamelen en gedetailleerder te kijken naar de manier waarop de ziekte zich ontwikkelt en verandert in de loop van de tijd. PPMI heeft als doel om zijn dataset ter beschikking te stellen aan wetenschappers wereldwijd om vooruitgang in onderzoek naar de ziekte van Parkinson te kunnen versnellen.
  3. De Orchestra-studie. We zijn er ontzettend trots op dat we voor het eerst gaan deelnemen aan een interventiestudie. In deze studie wordt een nieuw medicijn onderzocht dat de progressie van parkinson moet gaan afremmen. Het betreft hier het studiemedicijn UCB0559, een oraal toegediend monoklonaal antilichaam dat de verdere samenklontering van alfa-synucleine moet gaan tegengaan.

Wat voor deelnemers zoeken wij?

Voor deze drie studies zijn wij op zoek naar mensen met de novo Parkinson die in de afgelopen twee jaar gediagnosticeerd zijn met de diagnose ziekte van Parkinson en die nog geen parkinsonmedicatie (of mucuna pruriens) gebruiken.

Aanmelden en vragen

Voor meer informatie en als u zich wilt aanmelden voor één van de ‘de novo’ studies gaat u naar:

Ook voor overige vragen kunt u ons altijd mailen naar: info@parkinsonopmaat.nl  of bellen: 024-8080141.

Video_de-Novo

Logo POM De Novo   PPMI Logo_Horizontal   Orchestra

Labels:

Terug naar boven