Visuele klachten van mensen met de ziekte van Parkinson

Visuele klachten van mensen met de ziekte van Parkinson

19 april 2022

Wetenschappelijk onderzoek richt zich in de laatste jaren steeds meer op de problemen die mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) kunnen hebben met het zien. In de klinische praktijk worden deze visuele problemen echter nog niet altijd herkend.

Door Iris van der Lijn

Visuele problemen zijn minder opvallend dan motorische symptomen, en kunnen daarom over het hoofd worden gezien. Visuele problemen hebben echter een aanzienlijke invloed op het dagelijks leven en kunnen problemen veroorzaken met bijvoorbeeld lezen, autorijden en andere dagelijkse activiteiten. Daarom is het van belang de visuele problemen van mensen met de ZvP in kaart te brengen. 

Tot op heden worden visuele problemen meestal gemeten en beoordeeld aan de hand van visuele functiemetingen. Dit zijn oogmetingen, vaak onderdeel van een oogheelkundig onderzoek, die objectief bepalen of er visuele stoornissen aanwezig zijn. Voorbeelden zijn gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid, of het gezichtsveld. Echter, er wordt weinig aandacht besteedt aan de klachten die mensen zelf rapporteren. Dit is zonde, aangezien juist deze klachten aangeven wat voor iemand belangrijk is en waar iemand adviezen, zorg, of revalidatie voor kan gebruiken.

Om deze reden is er een literatuuroverzicht gecreëerd over de zelfgerapporeerde visuele klachten van mensen met de ZvP, en dit werd vergeleken met mensen zonder de ZvP.

Uit de literatuur bleek dat mensen met de ZvP veel verschillende visuele klachten ervoeren. Visuele klachten varieerden van functie-gerelateerde klachten (bijvoorbeeld wazig zien, dubbelzien, een verhoogde gevoeligheid voor licht of veranderingen in het zien van contrast) tot activiteit-gerelateerde klachten (bijvoorbeeld moeite met lezen, het zoeken, vinden en grijpen van objecten, of autorijden). De klachten kwamen vaker voor naarmate mensen langer de ziekte hadden, de ziekte-ernst toenam, of wanneer de medicatie bijna uitgewerkt was (off-state). Daarnaast kwamen visuele klachten vaker voor bij mensen met de ZvP in vergelijking met mensen zonder de ZvP. Ook bleek dat de aanwezigheid van visuele klachten leidt tot een verminderde kwaliteit van leven.

Concluderend kunnen we stellen dat een substantieel aantal mensen met de ZvP visuele klachten rapporteert. Aangezien visuele klachten een duidelijke negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, is aandacht voor deze klachten essentieel. Een specifieke en actieve vraagstelling door clinici wordt geadviseerd om tijdige herkenning en behandeling van deze klachten te bevorderen.

Bronnen

Het literatuuronderzoek: https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd202324

Publicatie over de ontwikkeling van de vragenlijst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232232

Labels:

Terug naar boven