Urineweginfectie bij de ziekte van Parkinson

Urineweginfectie bij de ziekte van Parkinson

21 april 2022

Volgens een recent overzichtsartikel is urineweginfectie een veelvoorkomende oorzaak van acute neurologische achteruitgang bij mensen met de ziekte van Parkinson en een belangrijke oorzaak van delirium, functionele achteruitgang, vallen en ziekenhuisopname. Het artikel zet alles wat hierover bekend is op een rijtje: het optreden van de aandoening, de gevolgen, en maatregelen om urineweginfecties zo veel mogelijk te voorkomen.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Er zijn verschillende kenmerken van de ziekte van Parkinson die bijdragen aan een verhoogd risico op een urineweginfectie, zoals ontregeling van het plassysteem, cognitieve problemen die hygiëne bemoeilijken, en, in late stadia het gebruik van blaaskatheters. Sepsis, een levensgevaarlijke  ontstekingsreactie van het lichaam, is een gevreesde complicatie van on- of onderbehandelde urineweginfecties en een belangrijke doodsoorzaak bij de ziekte van Parkinson.

Hoe een urineweginfectie tot verslechtering van de parkinson-symptomen leidt is niet bekend. Het artikel suggereert dat stoffen die geproduceerd worden bij een infectie in de hersenen schade aanrichten, echter zonder overtuigende onderbouwing.

Het is belangrijk om urineweginfecties te voorkomen. Hygiëne staat voorop. Verder noemt het artikel: het gebruik van plaatselijk toegediende oestrogeen; vitamine en andere supplementen (effectiviteit niet aangetoond); blaasspoeling met antibiotica; en schone katheterisatietechnieken. Lopend onderzoek richt zich op de bacteriën die urineweginfecties veroorzaken.

Het overzichtsartikel [1] bevat een lijst van 153 relevante publicaties, en is daardoor waardevol. Helaas is het artikel zelf nogal slordig geschreven en wordt er niet altijd correct geciteerd. Zo noemen de auteurs urineweginfectie een belangrijke oorzaak (a leading cause) van ziekenhuisopname bij de ziekte van parkinson, maar die bewering wordt niet onderbouwd door de bronartikelen. Een van de studies waarnaar verwezen wordt [2] heeft juist gevonden dat longontsteking veel vaker tot ziekenhuisopname leidt dan urineweginfectie. Een andere verwijzing [3] gaat over een specifieke deelgroep, namelijk over parkinsonpatiënten die behandeld werden voor psychotische klachten. Ook bij die groep was longontsteking de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname, terwijl urineweginfecties op de vijfde plaats kwam, na longontsteking, orthopedische chirurgie, psychose en verergering van parkinsonklachten.

Vanwege het belang van het onderwerp leek het overzichtsartikel een bespreking waard, ondanks de slordigheden, met de kanttekening dat wie wil weten hoe iets precies zit, wordt aangeraden zelf de literatuur te bekijken waarnaar verwezen wordt.

Besproken overzichtsartikel

[1] Hogg E, Samuel F, Oft J, Benway B, Haruna Rashid M, Lahiri S, 2022. Urinary Tract Infection in Parkinson’s Disease. Journal of Parkinson's Disease, Pre-press, pp. 1-15, 2022.
https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd213103

Enkele bronartikelen

[2] Braga M, Pederzoli M, Antonini A, Beretta F, Crespi V, 2014. Reasons for hospitalization in Parkinson’s disease: a case-control study. Parkinsonism Relat Disord 20, 488–492.  https://www.prd-journal.com/article/S1353-8020(14)00038-8/fulltext

[3] Factor SA, Feustel PJ, Friedman JH, Comella CL, Goetz CG, Kurlan R, Parsa M, Pfeiffer R, Parkinson Study Group, 2003. Longitudinal outcome of Parkinson’s disease patients with psychosis. Neurology 60, 1756–1761.
https://n.neurology.org/content/60/11/1756

 

Labels:

Terug naar boven