Verlenging beslistermijn door Ctgb op bezwaarschrift

Verlenging beslistermijn door Ctgb op bezwaarschrift

28 april 2022

PAN Europe

Op 22 februari 2022 heeft PAN-Netherland samen met oa de Parkinson Vereniging een bezwaarschrift ingediend tegen verlengde toelating van 10 glyfosaat-houdende middelen.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift aan het Ctgb beargumenteren de NGO’s PAN Nederland, de Parkinson Vereniging, Meten=Weten en Tegengif waarom deze verlenging niet in lijn is met de wetgeving omtrent de toelating en het op de markt brengen van ‘gewasbeschermingsmiddelen’. 

Besluit intrekken 

PAN-Nederland en de drie andere NGO’s vragen het Ctgb de besluiten in te trekken en de verlenging van de toelating van de 10 glyfosaathoudende middelen pas na het beoordelen van recente inzichten opnieuw te beoordelen. Het Ctgb moet zich aan de wettelijke beslistermijn van 6 weken houden, die nog met 6 weken verlengd mag worden. Hiervan heeft het Ctgb gebruik gemaakt en de beslistermijn van 12 weken met 6 weken verdaagd; daarmee is de beslistermijn 18 weken na ontvangst van ons bezwaarschrift: 22 februari ->  28 juni 2022.

Onze bezwaren zijn naar de betrokken toelatingshouders gestuurd, en het Ctgb heeft gevraagd of PAN gebruik wil maken van een hoorzitting, mocht het zover komen.

gezamenlijke verklaring

Vervolgens heeft de Parkinson Vereniging de gezamenlijke verklaring mede ondertekend waarin 20 Nederlandse NGO’s aan de Ministers en Parlementsleden voor Landbouw, Klimaat, Milieu en Volksgezondheid  zich sterk maken voor een ambitieuze Europese wettelijke regulering. Dit wil zeggen een zo snel mogelijke en drastische vermindering van het gebruik van pesticiden.

Lees hier de intro en de richtlijn

Lees ook de nieuwsbrief van Pan-Netherlands, waarin de Parkinson Vereniging wordt genoemd

Labels:

Terug naar boven