Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek HoloLens

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek HoloLens

2 juni 2022

Is de HoloLens geschikt voor het ondersteunen van het lopen bij mensen met de ziekte van Parkinson?

Update 10 oktober 2022: Er zijn voldoende deelnemers voor dit onderzoeksproject. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het hoofddoel van ons onderzoek is om te onderzoeken hoe de Microsoft HoloLens (figuur 1) kan worden ingezet om mensen met de ziekte van Parkinson te ondersteunen bij het bewegen. De HoloLens is een bril waarmee visuele objecten in de echte wereld kunnen worden geprojecteerd, zoals visuele hordes op de grond (figuur 2). Dit worden ook wel hologrammen genoemd. De rest van de omgeving blijft gewoon zichtbaar (figuur 2). Door de gegevens die de bril van de omgeving heeft, blijven deze hologrammen op een vaste plek in de echte wereld staan. Ook wanneer u zelf beweegt. De waarneming van hologrammen in de echte omgeving (zoals de visuele horde uit figuur 2) is daarmee vergelijkbaar met de waarneming van echte objecten in de echte omgeving (zoals bijvoorbeeld de vaas in figuur 2).

hololens

Figuur 1. De Microsoft HoloLens 1 en 2. 

hologrammen hololens

Figuur 2. Een voorbeeld van hologrammen gepresenteerd door de Microsoft HoloLens in de echte omgeving.                                                                  

Wat gebeurt er als u meedoet in het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee verschillende studies. U kunt aan één of beide studies deelnemen:

Studie 1:

De eerste studie vindt plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. We testen tijdens deze studie het draagcomfort en de zichtbaarheid van de hologrammen van HoloLens 1 en 2. Daarnaast zult u meedoen aan een focusgroep waarin u samen met andere mensen met de ziekte van Parkinson nadenkt over nieuwe mogelijkheden voor de HoloLens. Als u meedoet, dan zult u deelnemen aan een sessie van ongeveer 2,5 uur.

Studie 2:

Om aan de tweede studie te kunnen deelnemen, dient u meerdere keren per dag last te hebben van ‘freezing’. ‘Freezing’ is een plotseling optredend onvermogen om goed te lopen, waarbij de voeten als het ware aan de grond geplakt lijken. De tweede studie zal bij u thuis worden uitgevoerd. U zult, onder begeleiding van een onderzoeksmedewerker, in en rond uw huis lopen en plekken opzoeken waar vaak ‘freezing’ voorkomt. Tijdens deze metingen verzamelt de HoloLens informatie over de omgeving waarmee we inzicht willen verkrijgen waar en wanneer ‘freezing’ plaatsvindt. Tijdens deze looptesten zult u de HoloLens dragen zonder hologrammen. Als u meedoet, dan zult u deelnemen aan een sessie van ongeveer 1,5 uur, waarvan u in totaal ongeveer 30 minuten zult lopen.

Om aan bovenstaande studies te kunnen deelnemen, dient u naast de ziekte van Parkinson geen andere aandoening van het centraal zenuwstelsel te hebben (bijvoorbeeld als gevolg van hoofdletsel). Ook mag u geen last hebben van hallucinaties en illusies, of een andere aandoening hebben die het lopen beïnvloedt (bijvoorbeeld ernstige knieklachten). Daarnaast moet u zelfstandig kunnen lopen.

Wat betekent deelname voor u?

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. De brillen kunnen nog niet worden gebruikt buiten onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over mogelijke hulp bij het bewegen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Een nadeel van meedoen aan het onderzoek kan zijn dat u mogelijk (tijdelijk) ongemak ervaart tijdens de metingen in het onderzoek, aangezien de HoloLens zwaarder is dan een gewone bril. Daarom kan de HoloLens bij sommige mensen wat op de neus drukken. Aan het begin van het onderzoek krijgt u de tijd om te wennen aan het dragen van de brillen.

Wanneer u meedoet aan het onderzoek, vergoeden wij de benzine- en parkeerkosten of kosten voor het openbaar vervoer die u maakt. Daarnaast krijgt u een attentie als dank voor uw deelname.

Geïnteresseerd?

Er zijn inmiddels voldoende deelnemers gevonden voor dit onderzoek. Aanmelden is niet meer mogelijk (update 10 oktober 2022).

Labels:

Terug naar boven