Samenvatting: Fietsen voor volwassenen met een neuromusculaire aandoening en de ziekte van Parkinson

Samenvatting: Fietsen voor volwassenen met een neuromusculaire aandoening en de ziekte van Parkinson

11 juli 2022

Fietsen is voor veel mensen een belangrijke manier van lichaamsbeweging. Voor mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA) of de ziekte van Parkinson (ZvP) kan fietsen uitermate waardevol zijn, omdat regelmatig fietsen/bewegen vertraging van achteruitgang kan realiseren (Snijders, 2010).

Auteurs: Doris Dijksterhuis, Daisy Verschuren, Marjon Thijssen en Jinte Mos

Fietsen

Door studenten ergotherapie en fysiotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij stoppen met recreatief fietsen of de reden om minder te fietsen bij volwassen met NMA en ZvP. Om fietsen te stimuleren zijn daarnaast de ervaringen van deze doelgroep tijdens het recreatief fietsen verzameld. Inzichten hierin kunnen een bijdrage leveren aan het continueren van het fietsen bij volwassenen met NMA en ZvP. Er is in het onderzoek gebruik gemaakt van interviews en vragenlijsten.

Belemmerende factoren

Uit de resultaten is gebleken dat volwassenen met NMA of ZvP die zijn gestopt met fietsen verschillende belemmerende factoren ervaren, namelijk krachtverlies, balans, angst en energiemanagement. Daarnaast vergt een smalle, onverharde weg veel concentratie en zijn weersomstandigheden ook redenen om minder te fietsen. In de ervaringen tijdens het fietsen kwamen deze belemmerende factoren ook naar voren. Als deze factoren een rol spelen, heeft dit invloed op de mate waarin men in staat is los te laten en te genieten van de fietstocht.

Het enige opvallende verschil tussen de doelgroepen was dat volwassenen met NMA zich meer dienen voor te bereiden op de weersomstandigheden.

De respondenten die nog fietsen ervaren een positieve opbrengst van het fietsen en geven termen aan zoals trots, voldaan, zelfvertrouwen, een opgeruimd hoofd en een tijdelijke vermindering van symptomen.

Nieuwe inzichten

Door deze verkennende onderzoeken zijn nieuwe inzichten verkregen in de problemen en ervaringen die volwassenen met NMA en ZvP beleven tijdens het fietsen. Op basis van de resultaten zijn er aanbevelingen gedaan. Aanbevelingen voor de praktijk zijn het trainen van kracht, balans, verminderen van angst en energiemanagement. Een mogelijkheid die al gerealiseerd is, is het volgen van een fietstraining. Deze trainingen worden gegeven door Ivo Smit, docent bij de Fietsersbond.

Aanbevelingen voor verder onderzoek is te kijken naar de wensen en behoeften van volwassenen met NMA en ZvP wat betreft de omgeving en infrastructuur tijdens het fietsen.

Volledige verslagen

Wanneer u de volledige verslagen wilt ontvangen, vragen heeft naar aanleiding van het onderzoek en/of deel wilt nemen aan vervolgonderzoek kunt u contact opnemen met Mw. Dr. Nicole Voet, revalidatiearts en senior onderzoeker van revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem en het Radboudumc in Nijmegen via nicole.voet@radboudumc.nl   

 

 

Labels:

Terug naar boven