Literatuurstudie over de toepassing van Diepe Hersenstimulatie voor Progressieve supranucleaire verlamming.

Literatuurstudie over de toepassing van Diepe Hersenstimulatie voor Progressieve supranucleaire verlamming.

19 september 2022

Progressieve supranucleaire verlamming (PSP) is een zeldzame progressieve aandoening, die hersencellen aantast die zorgen voor balans, lopen, bewegen van de ogen, spraak, slikken en denken. PSP is de meest voorkomende vorm van atypisch parkinsonisme, maar is nog steeds een zeldzame hersenziekte. Vijf tot 6 per 100.000 mensen hebben PSP. Ter vergelijking komt de ziekte van Parkinson meer dan 10 keer zo vaak voor.

 

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Het ziektebeeld vertoont een aantal symptomen die ook bij de ziekte van Parkinson gezien worden. Er bestaat momenteel geen effectieve behandeling die PSP zou kunnen genezen of vertragen. Diepe hersenstimulatie (DBS) speelt een rol bij een reeks neurologische en psychiatrische aandoeningen, en in een aantal gevallen is DBS toegepast bij PSP-patiënten. De auteurs hebben een literatuurstudie uitgevoerd om de werking van DBS voor PSP te evalueren. Meerdere internationale bibliotheken werden systematisch doorzocht vanaf het begin van de database tot juli 2021. Van de 155 geïdentificeerde publicaties kwamen er 14 in aanmerking en deze werden opgenomen in de literatuurstudie (N = 39 deelnemers). De auteurs hebben de gegevens beoordeeld in twee omstandigheden: DBS-Off, waarbij de DBS-neurostimulator tijdelijk uitgezet was en DBS-On met de DBS-stimulator in normale werking. De metingen zijn uitgevoerd met de Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) en andere klinische beoordelingsschalen waarbij hoe lager de UPDRS III score hoe minder ernstig de symptomen zich manifesteren.

In de meeste PSP-gevallen werd een afname van UPDRS III-score onder DBS-On omstandigheden waargenomen, maar de verschillen leverden geen statistische significantie op. Dat betekent dat er onvoldoende bewijs was om aan te tonen dat er gemiddeld over de hele groep een positief effect was, maar het sluit niet uit dat een deel van de PSP-gevallen baat zou kunnen hebben bij DBS. De gerapporteerde bevindingen kunnen informatie bevatten over de mogelijke rol van DBS bij PSP, wat uiteindelijk kan leiden tot het bevorderen van de klinische toepassing van DBS bij PSP-patiënten.

Referentie: Wen, Y., Jiao, B and Zhou, Y, “The Application of Deep Brain Stimulation for Progressive Supranuclear Palsy: A Systematic Review” Front Neurol., 2022 Jun 2, Vol. 13, Article 827472.

Labels:

Terug naar boven