Proefschrift Merel Verhoeff over mondgezondheid bij parkinson

Proefschrift Merel Verhoeff over mondgezondheid bij parkinson

29 september 2022

Gedurende de afgelopen jaren heeft Merel onderzoek verricht vanuit het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) naar de mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP).

Door Merel Verhoeff

Merel zal op 8 december 2022 haar proefschrift getiteld “Trembling thoughts – Oral health, orofacial pain and dysfunction in Parkinson’s disease”, verdedigen in de Agnietenkapel in Amsterdam.

Het proefschrift bestaat uit 8 onderzoeken die samen het algemene doel nastreven om onze kennis over de mondgezondheid, in het breedste zin van het woord, bij patiënten met de ZvP te vergroten. Hierbij kunt u denken aan de mondhygiëne en mondziekten maar ook aan zogenaamde “orofaciale pijn en disfunctie”, zoals pijn in het aangezicht, tandenknarsen en -klemmen en beperkte kaakbewegingen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de mondgezondheid belangrijk is voor bijvoorbeeld de kwaliteit van leven (praten, lachen, eten), hetgeen bij de ZvP al verminderd kan zijn. Tevens is er in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het belang van een goede mondgezondheid op de algemene gezondheid. Bij de ZvP  bleek echter dat er weinig onderzoek op dat gebied is uitgevoerd. Des te meer reden om goed te inventariseren hoe het gesteld is met de mond en het aangezicht bij mensen met de ZvP. Naast deze inventarisaties van de mondgezondheid is er ook een artikel in het proefschrift opgenomen waarbij tandartsen, met ervaring op het gebied van de ZvP, werden geïnterviewd. Het doel was om te kijken of op thema’s als behandeling, onderzoek en onderwijs, zij zich gesteund voelden en of zij hiaten zagen waar wij de (mond-)zorg voor mensen met de ZvP zouden kunnen verbeteren.

Op basis van de uitkomsten van dit promotieonderzoek kan worden geconcludeerd dat de mondgezondheid in de breedste zin van het woord slechter is bij mensen met de ZvP dan bij gezonde controlepersonen. Wanneer verbetering van de mondgezondheid door alle belanghebbenden wenselijk wordt geacht, zullen we de moeilijkheden die (mond-)gezondheidsprofessionals ervaren die met deze patiënten werken, moeten erkennen om een goed geoliede interdisciplinaire samenwerking tot stand te kunnen brengen. Merel zal haar onderzoek op het gebied van de mondzorg bij mensen met de ZvP voortzetten bij het ACTA.

Dankzij de bijdragen van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT), de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde (NWVT), de stichting Mondzorg en Parkinson, en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) is dit proefschrift tot stand gekomen.

Heeft u verder vragen en/of opmerkingen? Mail Merel via m.c.verhoeff@acta.nl.

Labels:

Terug naar boven