Deelnemers gezocht: DBS-MODE, effectiviteit van diepe hersenstimulatie op motorische klachten bij mensen met de ziekte van Parkinson en dementie

Deelnemers gezocht: DBS-MODE, effectiviteit van diepe hersenstimulatie op motorische klachten bij mensen met de ziekte van Parkinson en dementie

17 oktober 2022

Op dit moment is diepe hersenstimulatie (‘deep brain stimulation’, DBS) een behandeloptie voor hinderlijke bewegingsklachten bij de ziekte van Parkinson. Uit onderzoek blijkt dat DBS de bewegingsklachten met ongeveer 60% vermindert.

DBS werd tot nu toe niet gebruikt bij mensen met parkinson die ook dementie hebben, omdat werd gedacht dat het geheugen en denkvermogen dan verder zouden verslechteren. Gegevens van nieuwe studies wekken deze indruk echter niet.

Aangezien DBS bij de ziekte van Parkinson erg werkzaam is, zijn wij in het Amsterdam UMC gestart met een studie die onderzoekt of DBS voor de behandeling van bewegingsklachten bij mensen met Parkinson en ook dementie veilig en werkzaam is. We zijn inmiddels gestart met de werving van deelnemers.

Wie kunnen deelnemen?

Parkinsonpatiënten met ernstige bewegingsklachten en parkinsondementie.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam en veilig DBS is voor de behandeling van bewegingsklachten bij patiënten met parkinsondementie. Om deze reden willen wij onderzoeken welke behandeling, DBS of medicijnen, de beste resultaten geeft na 30 weken.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor het onderzoek is het nodig dat u twee tot vijf keer in 1 jaar naar het AMC komt. Bij het eerste bezoek zal bepaald worden of u kunt meedoen door middel van een korte (twee dagen) opname in het ziekenhuis. Mogelijk zal er ook een MRI-hersenen gemaakt worden. Na deze onderzoeken zal bij een teambespreking bepaald worden of u mee kunt doen aan het onderzoek.

Als in een onderzoek twee behandelingen worden vergeleken is het essentieel dat de deelnemers vergelijkbaar zijn. Daarom is het onderzoek als volgt opgezet. De deelnemers wor­den verdeeld in twee groepen; de helft van de deelnemers wordt behandeld met DBS en de andere helft krijgt geen DBS, maar wordt verder ook zo goed mogelijk behandeld. Indien u geschikt bent voor het onderzoek wordt u door een computerprogramma ingedeeld in één van beide groepen.

Het tweede bezoek vindt één week na de hersenoperatie plaats. Dit bezoek is dus niet nodig als u geen DBS krijgt. Dit betreft een poliklinisch bezoek, waarbij naast het instellen van de DBS, ook gevraagd wordt naar bijwerkingen. Het derde bezoek vindt plaats na 15 weken. Dit is een poliklinisch of telefonisch bezoek. Het vierde bezoek vindt plaats na 30 weken en betreft opnieuw een kortdurende opname van twee dagen met onderzoeken. Het vijfde en laatste bezoek vindt plaats na 1 jaar. Dit is een poliklinisch of telefonisch bezoek.

Wat is de vergoeding?

De extra testen en behandeling voor het onderzoek kosten u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel krijgt u een vergoeding voor uw (extra) reiskosten.

Interesse in deelname?

Heeft u interesse? Vraag dan uw behandelend neuroloog u te verwijzen naar de polikliniek Neurologie van Amsterdam UMC – locatie AMC in het kader van de DBS-MODE studie.

Voor meer informatie over de DBS-MODE studie kunt u mailen naar v.sisodia@amsterdamumc.nl.

Labels:

Terug naar boven