Cursus: 'Zullen we over de toekomst praten?'

Cursus: 'Zullen we over de toekomst praten?'

26 oktober 2022

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel eens nadenken over hun laatste levensfase, maar dat slechts weinigen hun wensen daarover op papier zetten. De meesten hebben de neiging om deze handeling uit te stellen en dat geldt ook voor mensen met parkinson(ismen) en hun naasten/mantelzorgers. 

Als gevolg van toenemende problemen met spreken en schrijven kan voor u de bemoeilijkte communicatie een extra barrière vormen. En vaak is onbekend waar de benodigde informatie te vinden is. Het kan veel rust geven als u – juist in de beginfase van uw ziekte - weet dat u de dingen alvast goed geregeld heeft. In deze cursus geven wij u informatie en delen en bespreken wij verschillende zaken die van belang zijn voor u, uw naasten en mantelzorgers ter voorbereiding op de latere levensfase.

Doelstellingen:

  • U heeft inzicht in de specifieke (medische) aspecten van de latere fase bij Parkinson(ismen).
  • U kunt in veiligheid en vertrouwen met elkaar in gesprek over de laatste levensfase en aspecten die daarbij een rol spelen op fysiek, mentaal, psychisch, sociaal gebied en op gebied van zingeving en bij het dagelijks functioneren.
  • U krijgt inzicht in verschillen tussen Palliatieve zorg, Palliatieve sedatie en Euthanasie, u kent de specifieke aspecten en u wisselt van gedachten over vragen, problemen en dilemma’s hierbij – een en ander om de persoonlijke wensen te kunnen vastleggen.
  • U krijgt praktische informatie over de wilsverklaring en wensenlijst.
  • U bespreekt en bepaalt de rol van de naaste/de mantelzorger en de specifieke aspecten daarbij.

Werkwijze:

De cursus wordt gegeven door twee trainers, die beiden gemotiveerd zijn om hun kennis en ervaring rond dit onderwerp met u te delen. In de cursus maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals korte inleidingen, het bespreken van casussen, het uitwisselen van ervaringen en gedachten en praktische oefeningen.

Programma dag 1. Let op, de tijden kunnen per locatie wisselen. 

Programma dag 1
9.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur Kennismaking en Inleiding thema Zullen we over de toekomst praten?
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur Communicatie, Voorbereiding tweede bijeenkomst
12.15-12.30 uur Afronding

Programma dag 2
9.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur Verdieping thema latere fase, Omgaan met verliezen
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur Wensenlijst/wilsverklaring en steun hierbij, Hoe verder?
12.15-12.30 uur Evaluatie en afronding

Doelgroep:

Doelgroep: mensen met parkinson(isme) en hun partner/mantelzorger.

Animatie over wat er komt kijken bij de latere fase:

ParkinsonNet ontwikkelde een begrijpelijke animatie over wat er komt kijken bij de latere fase en de ziekte van Parkinson.

Ga terug naar de pagina van de Parkinson Academie om te zien voor welke bijeenkomsten u zich nu kunt aanmelden

Labels:

Terug naar boven