Neuroloog Bart Post over het Young Onset Parkinson Expertise Centrum (YOPEC)

Neuroloog Bart Post over het Young Onset Parkinson Expertise Centrum (YOPEC)

2 november 2022

De ziekte van Parkinson begint gemiddeld op de leeftijd van 65-70 jaar. Ongeveer 3-5% van alle parkinsonpatiënten heeft een beginleeftijd voor het 50e levensjaar. In de literatuur is dit het afkappunt om te spreken van ziekte van Parkinson op jonge leeftijd. Deze groep wordt als een aparte categorie gezien omdat er bij jonge patiënten vaker sprake is van genetische afwijkingen als oorzaak van de ziekte van Parkinson. Daarnaast is de impact op het leven bij deze groep duidelijk anders dan bij oudere mensen met de ziekte van Parkinson. In het Radboudumc hebben we een aparte polikliniek voor deze patiëntengroep. (Bron: NeLL)

Labels:

Terug naar boven