Uitstel modernisering geneesmiddelen vergoedingssysteem tot januari 2024

Uitstel modernisering geneesmiddelen vergoedingssysteem tot januari 2024

3 november 2022

GVS staat voor Geneesmiddelenvergoedingssysteem. In het GVS wordt de vergoeding van medicijnen geregeld.

Pillen2

 • Medicijnen, in de openbare apotheek, die niet in het GVS zijn opgenomen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.
 • Medicijnen die wel in het GVS zijn opgenomen moeten door je zorgverzekeraar worden vergoed.

Voor deze vergoeding geldt een vergoedingslimiet. Voor een groep medicijnen die onderling te vervangen zijn, wordt een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de prijs boven die limiet uitkomt, moet je het verschil bijbetalen. Dit noemen we de 'eigen bijdrage'. Vanaf 2019 geldt een maximum eigen bijdrage van 250 euro per verzekerde per jaar.

Kostenbeheersing

Het GVS is een instrument van VWS voor kostenbeheersing van farmaceutische zorg om publieke middelen doelmatiger te besteden.

Minister Ernst Kuipers van VWS stelt de geplande modernisering van het GVS uit tot 1 januari 2024. Eerder was het plan om de modernisering per januari 2023 in te laten ingaan. De redenen hiervoor zijn:

 • De eerste reden van uitstel is dat er een te groot risico is op problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Europese hoofdkantoren van farmaceutische bedrijven overwegen  bij verdere verlagingen van prijzen hun producten van de Nederlandse markt te halen. Een prijsverlaging van hun producten in Nederland, heeft gevolgen voor de prijsstelling van geneesmiddelen in andere Europese landen. Nederland wordt door diverse andere Europese landen als referentieland gezien.
 • Ook de uitzonderlijke economische omstandigheden zijn een argument. De huidige inflatie kan, wanneer de fabrikanten hun huidige prijzen niet verlagen, leiden tot hoge bijbetalingen van patiënten.

Als derde heeft het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) geadviseerd om de wijziging niet vast te stellen, gezien ‘de proportionaliteit van de modernisering, de werkbaarheid voor veldpartijen en het zogeheten doenvermogen van burgers’. De ATR benadrukte overigens wel dat het geen uitspraak doet over de wenselijkheid van de maatregelen om de uitgaven van extramurale geneesmiddelen te beheersen, maar dat de onderbouwing van de maatregelen onvoldoende is. Minister Kuipers neemt de signalen van het ATR mee in zijn overwegingen.

Financiële consequenties

Met het besluit lukt het de minister niet om aan de taakstelling (besparing van € 140 miljoen) uit het regeerakkoord te voldoen, wat eerder nog als belangrijk argument werd aangedragen om aan de modernisering vast te houden. Kuipers geeft nu aan dat het besparingsverlies in 2023 kan worden opgevangen binnen het budgettair kader Apotheekzorg. Dit omdat het prijspeil van geneesmiddelen naar verwachting minder hard zal stijgen vanwege bestaande beleidsmaatregelen zoals wettelijke maximering van geneesmiddelenprijzen.

Wat kan de modernisering van het GVS  betekenen?

De Parkinson Vereniging is niet per se tegen de modernisering van het GVS, maar waakt er wel voor dat modernisering van het GVS en daarmee een verlaging van een vergoeding voor de farmaceutische industrie zou kunnen leiden tot een verminderde beschikbaarheid van bepaalde medicatie. Daarmee zouden er mogelijk tekorten ontstaan waarbij u letterlijk kunt stilvallen. Ook wil de Parkinson Vereniging niet dat er meer bijbetaald moet worden door mensen die parkinsonmedicatie slikken.

En wat is er financieel nog meer aan de hand met betrekking tot zorgkosten?

 1. De ziektekostenpremies gaan omhoog (plusminus 120 euro/jaar).
 2. De eigenbijdrage is net als in de voorgaande jaren 385 euro/jaar
 3. De eigenbijdrage voor medicijnen die boven de vergoedingslimiet uitkomen of geneesmiddelen die niet worden vergoed blijft in het voorstel voorlopig 250 euro /jaar. Indien u het beste functioneert op medicijnen met een eigen extra bijdrage, zult u de volledige eigenbijdrage medicijnen moeten betalen.
 4. De prijs van medicatie die u slikt op eigen kosten zoals pijnstillers, vitamines en mineralen zal hoogst waarschijnlijk omhoog gaan (inflatie)
 5. De kosten van leefstijlinterventies zoals biologische voeding, extra bewegen, begeleiding div, zullen vermoedelijk ook stijgen.

De Parkinson Vereniging wilde weten wat er speelt bij onze leden en heeft een klein exploratief onderzoek gedaan en aan 10  mensen met de ziekte van Parkinson(isme) gevraagd wat ze per week slikken aan voorgeschreven, en niet voorgeschreven  medicatie zoals pijnstillers, vitaminen en mineralen.

Uitkomsten:

 1. Op basis van de lijst die in 2023 ingevoerd zou worden, betalen 5 mensen de maximale bijdrage van 250 euro, 1 persoon 141 euro en de resterende 4 mensen hoeven niet bij te betalen. Echter, de lijst met de huidige prijzen en de maximale vergoedingsprijs is behoorlijk complex. Totdat de  lijst met prijzen en bijbehorende vergoedingen voor 2024 gepubliceerd zal worden, heeft het nu niet veel zin dit tot in detail te onderzoeken. Het valt te verwachten dat als u veel medicatie gebruikt u  waarschijnlijk een deel van de eigen bijdrage zal moeten betalen.
 2.  Wat opvallend was dat bijna iedereen (9 van de 10) geld uitgeeft aan vrij te kopen vitamines, supplementen en pijnbestrijding. Per jaar gemiddeld 350 euro in een range van 0 tot 823 euro.

Wat wil de Parkinson Vereniging?

Wij willen passende zorg voor iedereen en dus ook passende medicatie. We zullen dit dossier in de gaten houden en zeker aan de bel trekken als we  verkeerde signalen opvangen.

Lees hier de hele kamerbrief

Labels:

Terug naar boven