Vragenlijst voor COI-PD studie: cost-of-illness in Parkinson’s Disease

Vragenlijst voor COI-PD studie: cost-of-illness in Parkinson’s Disease

8 november 2022

Graag willen wij u informeren over de COI-PD studie. Dit staat voor cost-of-illness in Parkinson’s Disease, of in het Nederlands: kosten van de ziekte van Parkinson. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Zuyderland medisch centrum en de universiteit van Maastricht.

Reden voor het onderzoek:

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte waarbij veel verschillende klachten en symptomen voor kunnen komen. Mensen zijn hierom vaak langdurig onder behandeling bij meerdere zorgverleners. Ook kunnen mensen vaak, zeker als ze langer de ziekte van Parkinson hebben, betaald en onbetaald werk niet of minder goed uitvoeren. Op dit moment is niet precies duidelijk hoe veel geld de ziekte van Parkinson de Nederlandse samenleving kost. Hierdoor is ook niet goed duidelijk waar nieuwe behandeling of manieren van zorg verlenen mee vergeleken moeten worden. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken wat de kosten van de ziekte van Parkinson zijn voor de Nederlandse samenleving.

Wat houdt het onderzoek in?

Dit onderzoek bestaat uit een eenmalige vragenlijst. De vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten om in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 2 delen. 1) Vragen over uw zorggebruik ten gevolge van de ziekte van Parkinson en 2) Vragen over het effect van de ziekte van Parkinson op uw mogelijkheid of betaald of onbetaald werk uit te voeren.
De gegevens uit de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat we geen informatie bijhouden die naar u als persoon te herleiden is. Ook houden we niet bij vanaf welk e-mailadres een bepaalde vragenlijst is ingevuld.

Wie komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek?

Mensen met de ziekte van Parkinson die:
- 18 jaar of ouder zijn
- In Nederland wonen
- In staat zijn een Nederlandstalige vragenlijst te begrijpen en in te vullen
- Niet behandeld worden via het programma ‘SanacoachParkinson’

Hoe kunt u deelnemen aan dit onderzoek?

Als u deel wilt nemen aan dit onderzoek kunt u uw e-mailadres doorgeven aan EPD-studie@zuyderland.nl. U geeft hiermee nog geen toestemming voor deelname. Een link met verdere informatie over het onderzoek, de vraag of u toestemming geeft voor deelname en de vragenlijst worden dan per mail door de onderzoekers naar u toe gestuurd.

Heeft u nog vragen?

Vragen over dit onderzoek kunt u stellen via het e-mailadres EPD-studie@zuyderland.nl.

Labels:

Terug naar boven