Nieuwe Paramedische Richtlijn Parkinson in commentaarfase

Nieuwe Paramedische Richtlijn Parkinson in commentaarfase

14 november 2022

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we binnen het RAP-Parkinson project met velen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning.

Door RAPP-werkgroep

De eerste volledige conceptversie ligt nu voor commentaar bij de betrokken paramedische beroepsverenigingen en de Parkinson Vereniging. We streven naar een lancering in jan/feb 2023.

Wat kunt u verwachten van deze innovatieve richtlijn?

Het is een geïntegreerde richtlijn voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek, wat de benodigde samenwerking heel duidelijk maakt. Het is geschreven vanuit de hulpvraag/problemen die mensen met parkinson kunnen hebben en waar paramedische zorg wat in kan betekenen. Het biedt concrete handelingsgerichte aanbevelingen voor de praktijk die ook in een beslisondersteuning (een versie voor zorgverleners en een versie voor patiënten) getoond worden. En de richtlijn wordt straks - voor de gebruiker automatisch- halfjaarlijks geüpdatet.
We denken heel waardevol voor de dagelijkse praktijk!

Labels:

Terug naar boven