Giftige werking paraquat ontrafeld

Giftige werking paraquat ontrafeld

16 november 2022

Onderzoekers verdenken bestrijdingsmiddelen er al lange tijd van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen te veroorzaken. Dat geldt met name voor het onkruidbestrijdende paraquat.

Door werkgroep wetenschapsnieuws

Paraquat is in ons land en de rest van Europa sinds eind 2007 verboden vanwege zijn voor mens en dier uiterst giftige werking; directe blootstelling kan zelfs fatale gevolgen hebben. Indirecte blootstelling aan resten ervan brengt ernstige schade toe aan menselijke zenuwcellen. Desondanks is paraquat nog steeds het wereldwijd meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel, met name veel toegepast in China.

Tot nu toe was niet bekend hoe paraquat zijn giftige werk doet. Chinese onderzoekers hebben zich onlangs over die vraag gebogen. Daarvoor stelden zij in het laboratorium muizen bloot aan paraquat en bestudeerden de gevolgen. De muizen kregen al na acht weken ernstige motorische afwijkingen, evenwichtsproblemen en coördinatiestoornissen.

Daarnaast onderzochten zij het aangetaste hersenweefstel, vooral het voorste deel van de hersenstam. Zij vonden voor parkinson kenmerkende afwijkingen als verlies van dopamine-producerende zenuwcellen, opstapeling van het eiwit synucleïne, en een verstoorde expressie van het aan parkinson verbonden erfelijk materiaal.

Tenslotte ontdekten de onderzoekers dat paraquat de vetzuursamenstelling verandert en vergroot. Er is sprake van een toename van vetachtige stoffen, zoals glycerofosfolipiden, die een rol spelen bij ontstekingen in de voorste hersenstam. Deze stoffen en cytokinen houden ook direct verband met bewegingsstoornissen.

Samengevat, de giftige effecten van blootstelling aan paraquat dragen bij muizen bij aan het ontstaan van parkinsonismen. Ook ondersteunen deze resultaten sterk de theorie dat de almaar groeiende opmars van parkinson mede een gevolg is van blootstelling aan neurotoxische stoffen in het milieu.

 Bron

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022004391

Labels:

Terug naar boven