Denk mee over kansen voor toekomstig onderzoek naar parkinson(isme)

Denk mee over kansen voor toekomstig onderzoek naar parkinson(isme)

15 december 2022

Sinds maart 2021 zet ParkinsonNL zich in om meer onderzoek en innovatie mogelijk te maken naar parkinson(ismen).

update 9 januari 2023: De deadline is inmiddels verstreken. U kunt deze vragenlijst niet meer invullen.

Door Anneke Mels, ParkinsonNL

Via onderzoek wil ParkinsonNL de kennis en inzichten vergroten om zo mensen met parkinson de beste zorg en behandeling te kunnen geven. Ook wil het fonds ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven verbeterd kan worden.  

Daarom voert ParkinsonNL nu een project uit om te achterhalen wat parkinsononderzoek in Nederland tot nu heeft opgeleverd en waar kansen liggen voor de toekomst. ParkinsonNL is  geïnteresseerd in de ervaringen van mensen met parkinson en hun naasten en de kansen voor toekomstig onderzoek. Er wordt ook literatuuronderzoek uitgevoerd en een vragenlijst uitgezet onder onderzoekers. 

De resultaten gebruikt ParkinsonNL om haar agenda voor onderzoek & innovatie, programmalijnen en meerjarenbeleidsplan aan te scherpen.  

Wilt u ParkinsonNL helpen door het invullen van deze online vragenlijst? 

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Invullen kan tot en met 29 december.

Via onderstaande link kunt u de vragenlijst invullen. 

https://rescon.survalyzer.eu/mmynpnnrjd?l=nl

Deze oproep wordt op verschillende manieren uitgezet. U hoeft de vragenlijst maar 1 keer in te vullen.  

Alvast heel erg bedankt voor uw tijd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Anneke Mels, Aanvoerder Kennis & Impact en Adjunct directeur ParkinsonNL

anneke.mels@parkinson.nl

Labels:

Terug naar boven